ÅSIKT

Nu slipper regeringen peta i strejkrätten

Debattören: Dagens besked visar att den svenska modellen fungerar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Adam Ihse
Regeringen bör genast lägga ner Stridsåtgärdsutredningen, nu när arbetsmarknadens parter visat att de klarar av att agera ansvarsfullt, skriver debattören.

DEBATT. Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att parterna, fackliga organisationer och arbetsgivare, har ett stort ansvar för lönebildning och att skriva kollektivavtal som reglerar den största delen av förhållandena på arbetsmarknaden.

Det är en modell som har gjort att Sveriges arbetsmarknad fungerar väl och lätt kan anpassas när omvärlden förändras.

I många andra länder, med svagare arbetstagarorganisationer, litar man istället till lagstiftning, men det är på många sätt en mycket sämre väg att gå. Parterna i Sverige har en lång historia av att ta ansvar för att det finns ett stabilt system, och vi ser inte att det finns några skäl att utöka den statliga inblandningen på arbetsmarknaden.

Förra året tillsatte regeringen den så kallade Stridsåtgärdsutredningen med det uttalade syftet att genom att bland annat inskränka strejkrätten komma till rätta med den pågående konflikten i Göteborgs containerhamn. I grunden är det ett feltänk, lagstiftning ska inte användas för att lösa lokala konflikter och jag har tydligt sagt många gånger sedan dess att Saco kraftigt motsätter oss alla förslag om att inskränka vår rätt att strejka.

Sacoförbunden är anvarstagande parter och strejkar nästan aldrig. Men tar man ifrån arbetstagarna strejkrätten ruckas balansen på arbetsmarknaden, vilket kan få många oönskade konsekvenser.

I dag har Hamnarbetarförbundet meddelat att de kan acceptera att skriva på ett likalydande avtal som det som Transportarbetareförbundet i dag har. De säger sig också vara beredda att diskutera ett samgående med Transport. Jag har inga synpunkter på exakt hur de ska lösa situationen annat än att det är precis så här den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi pratar med varandra, förhandlar, kommer överens och tecknar avtal. De regler som finns i dag är fullt tillräckliga.

Den svenska modellen fungerar och arbetsmarknadens parter gör vad som förväntas av dem. Konflikter kommer vi att se även fortsättningsvis, det ligger i sakens natur att man inte har samma uppfattning i alla frågor. Men det finns också ett väl genomtänkt regelverk som hanterar konflikterna, och vi kan inte ha en ordning där politiker hotar med lagstiftning varje gång en konflikt anses ”onödig”.

Jag tycker att regeringen snarast ska meddela att Stridsåtgärdsutredningen läggs ner – arbetsmarknadens parter har visat att de agerar ansvarsfullt och att den svenska modellen lever i högsta välmåga. I dag har vi fått ännu ett bevis på det.


Göran Arrius, ordförande Saco


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM