ÅSIKT

Tele2 blandar äpplen och päron i debatten

Slutreplik om Tele2 och lagring av IP-uppgifter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN
Emelie Källfelt, Chatrine Rudström och Annika Wennerström svarar Tele2.
DEBATT

SLUTREPLIK. Tele2:s kommunikationsdirektör Viktor Wallström uppger i sin replik den 30 juni att Tele2 gör allt i sin makt för att hjälpa myndigheter i brottsutredningar - men att de enligt gällande lagstiftning inte får lämna ut IP-uppgifter till polisen.

Vi menar att Tele2 saknar stöd för sin uppfattning; genom sin inställning bidrar de i stället själva till sådana missförstånd som enligt dem präglar debatten om datalagring.

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) skiljer dels på abonnemangsuppgifter och trafikuppgifter, dels på lagringsskyldighet och utlämningsskyldighet.

Den lagringsskyldighet avseende trafikuppgifter som stadgas i LEK:en har av EU domstolen i den så kallade ”Tele2-domen” konstaterats strida mot EU-rätten och arbetet pågår för fullt för att anpassa den svenska lagen. Vidare - utlämnande av trafikuppgifter kräver domstolsbeslut och inhämtandet utgör ett så kallat hemligt tvångsmedel som kräver misstanke om brott av visst allvar då uppgifterna är integritetskänsliga.

Den svenska utredningen om datalagring och EU-rätten har delredovisat sitt regeringsuppdrag i betänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75). Här hittar den intresserade läsaren en grundlig genomgång av gällande rätt, analys av EU-domstolens avgörande och förslag på lagändringar.

IP-nummer är inte en trafikuppgift utan en abonnemangsuppgift, och inhämtande av IP-uppgifter utgör inte ett hemligt tvångsmedel. Datalagringsutredningen konstaterar att lagringsskyldigheten avseende abonnemangsuppgifter inte strider mot EU-rätten och operatörers utlämningsskyldighet till brottsbekämpande myndigheter föreslås vara oförändrad.

Tele2 har valt att inte lagra IP-uppgifter i sin verksamhet trots att detta alltså inte strider mot vare sig EU-rätt eller svensk lag. Konsekvensen blir följaktligen att sådana uppgifter inte lämnas till polis i brottsutredningar, hur allvarliga brotten än är. Andra operatörer har valt en annan väg. Det är ett faktum att andra stora svenska operatörer både lagrar och lämnar ut IP-adresser.

Mot bakgrund av ovanstående kan vår slutsats inte bli annan än att Tele2, av allt att döma, medvetet blandar äpplen och päron i den offentliga debatten. Tele2 vill att alla ska bli nöjda genom att låtsas som att man inte gjort ett val.

Emelie Källfelt
Chatrine Rudström
Annika Wennerström

Specialiståklagare med inriktning mot IT-brott och sexualbrott mot barn, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM

Tele2