ÅSIKT

Vi satsar på idrotten även utan S-minister

Socialdemokraterna: Att vi inte har någon tydlig politik för Idrottssverige stämmer inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: GETTY, JIMMY WIXTRÖM
Bara för att vi inte har en socialdemokratisk minister som har ansvar för frågorna innebär inte detta att vi som parti lägger oss platt inför idrottens stora utmaningar, skriver Anna Wallentheim.

DEBATT. Häromdagen fylldes Globen med några av våra absolut största idrottsstjärnor, ledare och framtida idrottshjältar och för första gången hade även jag förmånen att få besöka Idrottsgalan.

En fantastisk kväll på många sätt och med värdiga vinnare, men det som kom att fastna mest efter kvällen på galan är varken prisutdelarnas presentationer, vinnarna eller deras tacktal.

Känslan som finns kvar i dag är gemenskapen som idrotten skapar och hur beroende den är av levande idrottsrörelse. En idrottsrörelse som måste finnas i hela landet för att ge människor rätten till ett aktivt idrottande genom hela livet. En idrottsrörelse som bara kan leva om vi politiker ger dem förutsättningarna att verka.

Det har höjts vissa röster inom idrottsrörelsen sedan regeringsförklaringen och presentationen av våra nya ministrar om att vi Socialdemokrater varken har något idrottsintresse eller längre någon tydligen politik för idrotten. Låt mig nu tydligt poängtera att så inte är fallet!

Vi socialdemokrater har ett stort intresse för idrotten och idrottsrörelsen. Vi har personer på alla nivåer; i regeringen, i riksdagen, i våra regioner och kommuner med genuina idrottsintressen. Personer som är aktiva i idrottsföreningar, som sitter i styrelser, som jobbar som ledare, är utövare, som lägger motioner och som driver tydlig politik för ett starkare Idrottssverige.

Bara för att vi inte har en socialdemokratisk minister som har ansvar för frågorna innebär inte detta att vi som parti lägger oss platt inför idrottens stora utmaningar eller som ser vilken betydelse idrottsrörelsen har för ett sammanhållet Sverige.

Idrotten är en brobyggare och ett socialt kitt eftersom det skapar gemenskap mellan människor som annars inte skulle träffat varandra. Idrotten är en ekonomisk motor eftersom det skapar arbeten och ekonomisk tillväxt. Idrotten skapar bättre folkhälsa. Idrotten skapar positiva effekter för samhället och idrottens samhällsnytta har blivit ett centralt begrepp för både idrottsrörelsen och oss politiker.

Idrotten ger också en demokratisk skolning eftersom många tar sina första ledar- eller styrelseuppdrag inom just idrotten. Men framför allt är idrotten en glädjespridare som skapar oerhört mycket nöje och välbefinnande, både för utövare och åskådare.

För oss socialdemokrater är en fri och självständig idrottsrörelse en viktig del av den svenska modellen. I ett demokratiskt samhälle är folkrörelser med många aktiva medlemmar en stor tillgång, både idag och i framtiden. Arbetet som sker i klubbar och föreningar bygger på samhörighet, ansvar och gemenskap.

Det är också i det arbetet som medlemmarna lär sig om föreningskunskap och hur demokrati fungerar. Alla får uttrycka sin åsikt och besluten vilar på medlemmarnas vilja. För barn och unga är idrottens demokratiska fostran särskilt betydelsefull eftersom det är ett sätt att tidigt lära sig hur demokratins grundläggande spelregler fungerar.

Staten, liksom kommunernas roll är att se till att idrottsrörelsen har goda villkor och möjlighet att bedriva sin verksamhet samt att kunna erbjuda idrott åt alla. Därför behövs en mer öppen och djup dialog mellan regeringen, riksdagen, kommunerna och idrottsrörelsen om hur vi tillsammans ska kunna ta om hand dagens och framtidens utmaningar.

För att vi ska ha en stark idrottsrörelse med en stor variation måste det finnas gott om lokaler där man kan träna och tävla. På många håll i Sverige, framför allt i de större städerna, är det stor brist på idrottslokaler, hallar och anläggningar. På andra håll i landet kan det handla om att det behövs omfattande renoveringsarbete.

Bristen på möjlighet till idrottande leder inte bara till ohälsa, det ökar också risken för att unga ska hamna snett i livet. Här behöver vi göra mer. Och detta kommer bli en av de största frågorna under denna mandatperiod för oss idrottspolitiker.

Jag är medveten om att det både finns ett intern och externt jobb framför mig som väntar, där jag måste få upp idrottsfrågorna högre på dagordningen för att kunna genomföra vissa av de förändringar som i dag bland annat är hinder för att nya hallar och anläggningar kommer till.

Bland annat behöver vi kanske se över Boverkets roll, där de kanske bör få uppdraget att både vara bidragsfördelande och kunskapsnav för att få till nya och moderna anläggningar. Detta då det måste vara lätt och lockande att röra på sig var man än bor i landet.

Utöver detta måste vi också fundera på en översyn av plan och bygglagen, så att inte möjligheten till ett aktivt liv eller organiserad idrott försvinner i det stora bostadsbyggandet eller i processerna när nya bostadsområden planeras. 

Vi socialdemokrater tror på en levande idrottsrörelse, i hela landet. En självständig och fri idrottsrörelse som ger människor chansen till att aktivt liv, hela livet. Där idrotten inte bara är en del av samhället utan också är med och formar det.

Idrotten är en fantastisk samhällskraft som vi verkligen måsta ta vara på och den svenska idrottsmodellen är en framgångssaga. Det betyder inte att det inte finns delar som kan bli ännu bättre. Det betyder inte att vi tillsammans inte behöver göra ännu mer.

Vi Socialdemokrater har och kommer alltid värna ett starkt idrottssverige och jag kommer göra mitt yttersta för att hålla liv i frågorna, med eller utan egen S-minister.


Anna Wallentheim, idrottspolitisk talesperson Socialdemokraterna, riksdagsledamot


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM