Se verkligheten – alla orkar inte jobba till 67

Debattören: Att bara stirra sig blind på åldergränser håller inte, politiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För flera stora tjänstemannagrupper är inte frågan om man ska klara av att jobba till 67 utan att om man kommer att orka fram till jul, skriver Eva Nordmark, ordförande på TCO.
För flera stora tjänstemannagrupper är inte frågan om man ska klara av att jobba till 67 utan att om man kommer att orka fram till jul, skriver Eva Nordmark, ordförande på TCO.

DEBATT. Riksdagens pensionsgrupp försöker just nu komma överens om förändringar av pensionssystemet. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har sagt att ambitionen är komma överens före jul.

Men beslut som får så stora konsekvenser för människors livsplaner måste vara brett förankrade i samhället och bygga på hur verkligheten ser ut. För flera stora tjänstemannagrupper är inte frågan om man ska klara av att jobba till 67 utan att om man kommer att orka fram till jul.

TCO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar är välutbildade och professionella yrkesutövare. Åtta av tio är nöjda med sitt arbete och tre av fyra upplever sitt arbete som meningsfullt. Många känner stor arbetsglädje och yrkesstolthet. Samtidigt är stressen och pressen ett väldigt stort problem för många.

Vi har låtit SCB ställa frågor till tjänstemän i åldrarna 40–67 om hur de ser på den framtida pensionen.

85 procent av dem tror att de skulle ha möjlighet att jobba längre än planerat men bara fyra av tio är beredda att göra det. Av dessa säger nästan varannan kvinna och var tredje man att jobbet är så psykiskt påfrestande att de inte är beredda att jobba längre.

I takt med att vi lever allt längre är det bra att man också diskuterar hur våra olika trygghetssystem ska anpassas. Ett pensionssystem måste vara riggat för att ge medborgarna en trygg tillvaro efter ett långt arbetsliv.

Det viktigaste för att förlänga arbetslivet kan inte vara att enbart stirra sig blind på åldersgränser. Det behövs satsningar på det som skapar möjligheter till ett långt arbetsliv. TCO vill peka på två saker som pensionsgruppen måste förhålla sig till i en överenskommelse:

En bättre arbetsmiljö
Att arbetsmiljön påverkar hur länge människor vill eller orkar arbeta är självklart. På senare år har flera viktiga satsningar på arbetsmiljön gjorts och regelverket om organisatorisk och social arbetsmiljö utvecklats. Samtidigt har arbetslivet förändrats och särskilt framträdande är arbetsgivares behov av mer flexibilitet och den ökade digitaliseringen som har lett till gränslöshet mellan arbete och fritid.

Mer måste göras ute på arbetsplatserna, inte minst välfärdssektorn där politikerna själva är arbetsgivare direkt eller indirekt. Där ser vi allt fler bristyrken, att det är svårt att rekrytera och behålla personal och att sjukskrivningarna ökar som ett resultat av att ambition och krav inte går ihop. En bättre arbetsmiljö kräver bland annat tillräcklig och rätt kompetens.

Kompetensutveckling genom hela arbetslivet
Att man har rätt kompetens för de jobb som finns på arbetsmarknaden är en förutsättning för att kunna vara kvar länge i arbetslivet.

Kompetensutveckling skapar också möjligheter att utvecklas i sitt yrke eller byta bana, vilket i sin tur gör det lättare och roligare att fortsätta arbeta.

På detta område saknas det dock än så länge politiska initiativ som berör TCO-förbundens medlemsgrupper. Högskolan måste öppnas upp för yrkesverksamma genom ett utbildningsutbud och en studiefinansiering som passar yrkesverksamma som vill fylla på med kunskap.

För att en förlängning av arbetslivet ska bli möjlig måste man också se till att de som börjar närma sig dagens pensionsålder särbehandlas så att eventuella förändringar av åldersgränserna sker med stabila övergångsperioder som gör att människor som har börjat planera för sin pensionering inte plötsligt upptäcker att målsnöret har flyttats. Även andra trygghetssystem, som a-kassan och sjukförsäkringen, måste anpassas.

Pensionsgruppen och regeringen har två vägar att gå. Antingen väljer man den där förslagen förankras brett och därmed blir möjliga att genomföra och kan få acceptans i samhället. Den andra vägen skulle vara dålig både för förtroendet för samhällsinstitutionerna men inte minst för de yrkesgrupper som i dagsläget har svårt att orka med sina arbeten.


Eva Nordmark


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE