ÅSIKT

Är Carl Bildt värdig makten?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Maj Wechselmann:
”Han har ljugit om både u-båtsjakt och aktieinnehav”

Foto: BJÖRN LUNDBERG, AP
Hårsfjärden 1982 En helikopter söker efter en u-båt som ska ha kränkt svenskt territorium.

Höstens avslöjanden i Uppdrag Granskning om manipulationerna vid U-båtsjakten visar att Carl Bildt inte hade tillstymmelsen av bevis. Jag påstod den gången att han till och med själv fabricerade sina lögner.

Under Carl Bildts tid som statsminister 1991 – 94 dök Sveriges ekonomi som en sten. Det svenska budgetunderskottet växte från nära noll till 172 miljarder kr. Vi blev alla skuldsatta. ”Carl Bildt i handbojor är väl att hoppas för mycket. Det överensstämmer inte riktigt med svensk tradition. Men nog skulle han vara förbrukad som politiker efter att ha fört landet till gränsen till ekonomisk kollaps”, skrev en kommentator.

Som ny utrikesminister i Reinfeldts regering ljög han om sina innehav av aktieoptioner. Bildt satt i Vostok Naftas styrelse och hade optioner för miljoner kronor. Vostok Naftas är samma företag som vill bygga en gasledning under känsliga delar av Östersjön. Carl påståenden att det skulle vara ”juridiskt omöjligt” att avstå optionerna från Vostok visade sig vara struntprat.

Carl Bildt satt i början av åttio­talet i den ubåtskommission som drog allt för långtgående slutsatser av föga trovärdiga vittnen och ett uselt avlyssningsmaterial som marinen kunde bjuda på då. Att Carl Bildt arbetade bakom kulisserna för att få fram extrema politiska bedömningar, visade jag och två andra journalister i vår film om ubåtshysterin 1985. I filmen intervjuade vi nämligen en avhoppad agent från Försvarsstabens Underrättelsetjänst, (FST UND), Fil Lic Åke Löfgren (senare SIDA-anställd). Han berättade om Carl Bildts myckna och informella kontakter med underrättelsetjänsten SAMTIDIGT som den politiskt sammansatta kommissionens arbete pågick.

I Uppdrag Granskning har svenska försvarsexperter avfärdat ”bevis” för ryska ubåtskränkningar. Ett ljudband som Carl Bildt hela tiden har påstått innehöll inspelning av rotorbladet på en rysk ubåtspropeller kan till exempel lika gärna vara inspelning av ett propellerblad från ett svenskt ytfartyg.

Vad fanns det för ytfartyg i när­heten när bandet spelades in? – Jag tittar i mina klipp och hittar följande: 3 tullkryssare, ubåtsbärgningsfartyget Belos, 10 sjömätningsfartyg, 5 torped­båtar, 3 minsvepare, 7 patrullbåtar, stabsfartyget Visborg, 4 ubå­­tar, 5 polisbåtar… eller rätta­re det mesta av vad svensk ­marin ­kunde visa upp just då – på ubåtsjakt i Hårsfjärden.

Carl Bildt hade samtidigt täta kontakter med amerikanska politiker närstående president Reagan. (Dessa förbindelser var helt illegitima för en medlem av något så känsligt som en parlamentarisk ubåtskommission.)

1997 lade CIA fram bilden (A Cold War Conondrum) av vad som egentligen hade pågått under ”ubåtsepoken”. Av de amerikanska pappren, så som av den stora danska statliga undersökning av 21 avhemligade arkiv i Östeuropa, framgår att Reagan systematiskt lät flyg och ubåtar kränka de ryska territorialgränserna, Sovjet och hela östblocket var i panik och flera gångar utlöste Sovjets militärledning larm om ett närförestående västligt atomangrepp. (Det Danske Institut for Internationale Studier: Danmark i den kolde krig 2006)

Just när Reagan genomförde flest hemliga operationer till sjöss och med flyg, kom Carl Bildt hem från Washington och berättade för svenska massmedia att amerikanska politiker hade anförtrott honom att höga ryska politiker hade sagt att vi fick ”räkna med fler ryska ubåtar”. Detta gav genast anledning till mastodontrubriker i massmedia.

1995 års ubåtskommission avfärdade som bekant de slutsatser som Carl Bildt och ubåtskommissionen kommit fram till 1983, och man började tala om att det var sillpruttar istället för ryska ubåtar. Carl Bildt satsade allt på att få ryska presidenten Jeltsin att medge att det ultimata beviset för kränkningarna – ljudbandet – avslöjade ryska ubåtar. Han fick aldrig ett sådant medgivande.

Är Carl Bildt en utrikesminister värdig Sverige?

"Ett ljudband som Carl Bildt hela tiden har påstått innehöll en inspelning av en rysk ubåtspropeller kan lika gärna vara från ett svenskt ytfartyg"

Dagens debattör

Maj Wechselmann

Dokumentärfilmare,

Stockholm.