Landsbygden behöver nya bilar – inte mer skatt

Publisert:
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centern och Moderaterna: Kilometerskatten straffar landsbygden

Allt fler väljer att åka långt för att handla billigt, något som drabbar både miljön och landsbygden. Lösningen är kilometerskatt och höjda bensin- och dieselpriser, anser debattören.

CASPER HEDBERG

Miljöpartiets László Gönczi skriver i Aftonbladet (5/8) att vi tänker fel när vi anklagar vänsteroppositionen för att föra en landsbygdsfientlig politik. Enligt Gönczi är vänsteroppositionens förslag på kraftigt höjd bensin- och dieselskatt och nya kilometerskatt en tillgång för landsbygden. Orsak: Det skulle göra det dyrare att ”frakta bort” landsbygdens råvaror och produkter.

I Gönczis och Miljöpartiets idealsamhälle är handel något negativt. Istället ska varje liten by på landsbygden ha sitt eget lilla sågverk, mejeri och möbeltillverkare. Välkommen till verkligheten László Gönczi! En skatt på avstånd, vilket en kilometerskatt per definition är, gynnar bara importen. Sverige konkurrerar på en internationell arena och idag exporteras exempelvis 70 procent av alla sågade trävaror. Skogsrika län som Gävleborg, där Gönczi själv kommer från, skulle förmodligen vara ett av de län som drabbas allra hårdast av en kilometerskatt.

Gönczi skriver att Miljöpartiet vill genomföra en grön skatteväxling där skatten på miljöskadlig verksamhet växlas mot sänkta skatter på arbete och företagande. I själva verket har Miljöpartiet valt att kompromissa bort den gröna skatteväxlingen mot röd skattehöjning.

Kilometerskatten slår lika hårt mot en lastbil som drivs på fossila drivmedel som en lastbil som drivs på till exempel etanol, biodiesel, biogas Bio-DME eller med hjälp av en hybridmotor. Landsbygden och miljön behöver nya bilar och lastbilar som drivs på nya bränslen – inte skatter på avstånd!

Anders W Jonsson (C)

Lars Beckman (M)

Publisert: