Tvinga elbolagen att införa timtaxa

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Storuman Energi: Det skulle ge konsumenten rätt att säga nej tack till höga elpriser

Den gångna vinterns kyla och avstängda kärnkraftsverk har gjort det tydligt att elmarknaden främst är utformad för att gynna elproducenterna. Hushåll och elintensiv industri har fått rekordhöga elräkningar samtidigt som elproducenterna gjort enorma vinster. Familjer har fått lämna sina hus, företag har fått lägga ner sin verksamhet och många har förlorat sina jobb. SVT:s ”Uppdrag Granskning” skildrade detta med all önskvärd tydlighet i sitt program 5 maj.

Samtidigt har vinsterna för de tre eljättarna aldrig varit större. Vattenfalls vinst på 142 miljarder kronor är det tydligaste exemplet. Det pågår en extrem förmögenhetsöverföring från konsument till producent.

Avsikten med avregleringen på energimarknaden var att svenska folket skulle få lägre elpriser, men också bli medvetna om sin konsumtion och minska sin elförbrukning. Därför genomfördes sommaren 2009 en reform som innebar att elnätföretagen blev skyldiga att en gång i månaden läsa av elmätarna. Fem miljoner elmätare har bytts till en kostnad av närmare 15 miljarder kronor.

Reformen utvärderades nyligen av Lunds Tekniska Högskola. Resultatet visar på ett totalt misslyckande. Förbrukningen har inte blivit lägre. Och egentligen är det inte så konstigt. Det finns nämligen inga ekonomiska incitament för konsumenterna att dra ner på sin förbrukning.

I dag kan man inte säga nej tack och dra ner på sin konsumtion när priset drar iväg och sen se en effekt av det i plånboken. Orsaken är att vi betalar ett genomsnittspris per månad, ett pris som sätts utifrån alla konsumenters konsumtion i ett nätområde.

Som enskild konsument kan vi alltså inte påverka vår elräkning genom att anpassa konsumtionen till de stora prisvariationerna som sker över dygnet. Vi kan inte dra nytta av att sätta på tvättmaskinen på kvällen även om det är billigare då. Orsaken är att elmätarreformen inte genomfördes hela vägen, nämligen med krav på timavläsning.

Storuman Energi lät ett oberoende undersökningsföretag under april månad fråga drygt 1 000 svenskar om de skulle förändra sin elkonsumtion om de haft timtaxa på el och prisvarning via sms eller mail. Svaret är närmast enhälligt. 86 procent skulle förändra sitt beteende. Och om man hade en display hemma som tydligt visade på prisskillnaden blir siffran ännu högre, 91 procent.

Tänk om vi hade lika dramatiska prissvängningar inom andra områden som vi har på elmarknaden. Då skulle mjölken från en dag till en annan kunna kosta mellan 7,90 och 200 kronor litern. Dessutom skulle vi inte kunna välja bort den ur matkassen! Det borde vara lika självklart med konsumentmakt när det handlar om el som när det handlar om andra produkter.

Timtaxa på el skulle även bidra till lägre elkostnader generellt, vilket skulle ge en rad samhällsekonomiska vinster. Dessutom minskas belastningen på miljön avsevärt, eftersom samhällets elbehov blir jämnare spridd över dygnet och vi slipper importera smutsel.

Över 90 procent av de nya elmätarna stöder fjärravläsning per timme. Men trots detta säger nätbolagen nej till konsumenterna. Orsaken är givetvis att de tjänar på dagens system. Det är dags att konsumenter och fria elhandlare som står på konsumenternas sida agerar och kräver att politiker omedelbart för upp frågan om timmätning av el på den politiska dagordningen.

Det finns ingen anledning att vänta!

Nils-Gunnar From

VD Storuman Energi

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN