Enorma fördelar med köttodling

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-04-08

Debattören: Då blir jag återigen karnivor!

Ludvig Lindström, djurrättsaktivist och ordförande i organisationen Charity International – dessutom utsedd till Europas sexigaste vegetarian.

Jag älskar smaken av kött. Att jag trots detta ändå valt att bli vegan beror på att produktionen och konsumtionen av kött och andra animaliska produkter brottas med en rad problem. I rapporten ”Livestocks long shadow” från FN:s jordbruksorgan FAO utnämns den globala djurhållningen till en av de största klimatbovarna.

Uppfödningen av djur till livsmedel står för cirka 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Ett annat skäl att skippa animaliska produkter är att bryr sig om våra medvarelser. Över 50 miljarder landlevande djur plågas och dödas varje år för att till slut hamna som mat på våra tallrikar. Räknar vi in fiskarna får vi lägga till ytterligare några nollor.

Ett tredje skäl är hälsoaspekten. Vegetarianer och veganer har i forskningsrapport efter forskningsrapport visat sig ha bättre förutsättningar att inte drabbas av en rad åkommor, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Fisk och kött innehåller också ofta en större mängd miljögifter (som DDT, PCB och dioxin) än vegetabilier, beroende på att många miljögifter blir allt mer koncentrerade ju högre upp i näringskedjan de kommer.

Dessvärre tror jag inte att en majoritet av jordens befolkning kommer att skippa köttet enbart av etiska eller hälsomässiga skäl. Därför tror jag mycket på det odlade köttets framtid. Slår det väl ut finns möjligheten att sänka växthusgasutsläppen, från de 18 procent som köttindustrin enligt FAO står för idag, till några få procent – om den befintliga produktionen av djurkött kunde ersättas med samma mängd odlat kött. Detta enligt Stig Omholt, en av världens ledande köttodlingsforskare.

Det kan även bli möjligt att kontrollera näringsinnehållet. Kött har till exempel ofta ett högt innehåll av fettsyran Omega-6, som höjer kolesterolnivån och kan leda till en rad hälsoproblem. Med odling av kött kan den helt eller delvis ersättas med Omega-3, som är en hälsosam fettsyra. Tillväxthormoner, antibiotikarester och miljögifter kan också uteslutas. En uppenbar fördel är naturligtvis också att inga djur behöver lida eller sätta livet till.

Dessutom skulle en storskalig produktion med förbättrad produktionsteknik kunna möjliggöra billigare livsmedel, eftersom det kräver enorma resurser att framställa dagens djurkött.

Fördelarna med köttodling är alltså enorma. Folk skulle kunna fortsätta att äta kött samtidigt som växthusgaserna minimeras, djuren slipper lida och hälsan förbättras. Förhoppningsvis kommer vi inom tiotalet år att kunna hitta odlat kött i en vanlig matbutik. Då kan jag återigen inta förstaplatsen som släktens karnivor.

Ludvig Lindström

Djurrättsaktivist och Ordförande i organisationen Charity International