ÅSIKT

Låt mig vara i fred, Littorin!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Håkan Nilsson, Borlänge om Arbetsförmedlingen

Foto: Skulle du vilja ha den här arbetsmarknadsministern i hasorna?

Jag är arbetssökande sedan ett halvår och inskriven på Arbetsförmedlingen. Under denna tid har jag aktivt sökt arbete. När detta hittills ej burit frukt har jag under senaste tiden börjat skissa på olika idéer om egenföretagande.

Nyligen fick jag ett brev från Arbetsförmedlingen om att onsdag samma vecka inställa mig för information angående ”Lyftet”. Måndagen därpå skulle samtliga närvarande vara ute i olika verksamheter genom kommunens försorg.

Ersättningen blir samma som från a-kassan men utbetalas i stället av Försäkringskassan. Uteblir man meddelas a-kassan och i praktiken blir man avstängd därifrån. Jag lovordar initiativ och goda föresatser. Men åtgärder för att försöka minska arbetslösheten måste vara frivilliga. Utrymme måste lämnas för att varje vuxen individ tar ansvar för sig själv. Att trampa över den gränsen är ett övergrepp på den frihet varje människa måste få ha kvar för att kunna fungera i samhället.

Om intresse finns från arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins sida, så informerar jag gärna om hur det är att leva i den situation jag och många andra befinner sig i. Jag vet att jag pratar för en stor grupp människor då diskussionsämnet sinsemellan ofta är just levnadssituationen. Jag vet också att många skulle bli glada om denna information gavs genom direktöverföring och ej på konsultbasis. Vem vet, vi kanske båda kunde lära oss något?

Jag har under lång tid betalat in till a-kassan. Detta är ju min försäkring om något sådant som skett skulle ske. Jag har redan piskan på min rygg i och med att mina lagstadgade ersättningsdagar är begränsade. Jag vill utnyttja dessa i syfte att skapa mig en sysselsättning. Att då tvångsplaceras på ett ställe jag ej vill vara på är för mig både hämmande och fel.

Arbetsförmedlare och handledare som konfronteras med oss arbetssökande gör ett storartat jobb. Med de resurser och direktiv man har ”från ovan” gör man det absolut bästa av situationen. Här har jag personligen enbart positiva erfarenheter.

Ge dessa människor mycket större frihet att med sin erfarenhet och personkännedom rekommendera i samråd med de arbetssökande till olika åtgärder, men att också kunna låta oss jobbtörstande agera på egen hand om så önskas.

Jag behöver all min tid till mitt arbetsskapande. Sedan jag börjat skissa på ett egenföretagande går tiden åt till egna marknadsundersökningar, besök på berörda företag, letande efter lämpligt fordon, kontakt med revisor och naturligtvis all kontakt med olika myndigheter för att inhämta den kunskap som behövs till mina påhitt.

Jag är ledsen, herr Littorin. Som naturälskare skulle jag gärna hjälpa till med att renovera slogbodar i skogen, men jag behöver all min tid för mig själv just nu.

Håkan Nilsson

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle