Missbruket av luckan i LAS är oacceptabelt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lars Ohly (V): De nya moderaterna är inte så nya som de vill göra sken av

Det verkar som om moderaten Tomas Tobé inte hört talas om EuroMaint Rail, Urban Outfitters, Ålö, Lagena, eller Coldsped. Listan över företag som i år på ett orimligt sätt utnyttjat luckan i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt att ersätta egna anställda med inhyrda från bemanningföretag kan göras lång. Enligt OECD har Sverige redan idag ett av de mest ”flexibla”, i betydelsen arbetsgivarvänliga, systemen när det gäller företags möjlighet att anlita bemanningsföretag.

Detta är en källa till växande problem i flera branscher. Men moderaten Tomas Tobé märker inget. Han menar att Sverige ska undanröja de få begränsningar som återstår och att det inte alls blivit vanligare att svenska arbetsgivare kringgår LAS genom att använda sig av bemanningsföretag. Enligt honom är det något som Vänsterpartiet hittat på för att stoppa en hel bransch.

Flera företag har ena dagen sagt upp personal för att nästa dag ta in samma personer, men då inhyrda via bemanningsföretag. Andra har hyrt in arbetskraft från bemanningsföretag istället för att återanställa tidigare uppsagd personal med företrädesrätt till återanställning. I ytterligare andra fall har personal hotats med att de kommer att ersättas av inhyrda från bemanningsföretag om de inte går med på arbetsgivarens önskemål. Detta är ett stort hot mot löntagarna på svensk arbetsmarknad.

Tomas Tobé påstår att det är glasklart att arbetsgivare inte får hyra in personal om syftet är att kringgå företrädesrätten att återanställas om man blivit avskedad. Det är fel. Efter Arbetsdomstolens dom i Abu-fallet 2004 kommer företag undan genom att åberopa organisatoriska skäl.

Vi i Vänsterpartiet är inte ensamma om att inse att det ökade missbruket av luckan i LAS är oacceptabelt. Ett huvudkrav i den kommande avtalsrörelsen 2010 är att kollektivavtalen ska innehålla regler som minskar arbetsgivarens möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd på detta sätt. Och en av Vänsterpartiets viktigaste frågor i en ny regering blir att stärka de anställdas ställning och trygghet på arbetsmarknaden och minska det godtycke som arbetsgivarnas makt innebär.

De nya moderaterna är inte så nya som de vill göra sken av. Istället försöker de hela tiden smygvägen försvaga löntagarnas ställning på arbetsmarknaden och stärka arbetsgivarnas. Men väljarna lär knappast låta sig luras än gång till.

Lars Ohly

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle