Debatt

Unga tycker doping är okej

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Undersökning: Vuxna måste ta ett större ansvar

Acceptansen bland unga för olika typer av prestationshöjande preparat har ökat.
Acceptansen bland unga för olika typer av prestationshöjande preparat har ökat.

Bristande självkänsla hos såväl tjejer som killar, trådsmala ideal och föreställningen om att muskler gör killar mer populära, gör ungdomar mer benägna att ta kosttillskott. Det visar en undersökning som Ren idrott gjort. Faran är att ungdomar inte känner till, eller bryr sig om preparatens negativa effekter.

Under maj månad 2009 svarade 1?008 ungdomar i åldrarna 12–25 år på en webbaserad enkät om sin syn på dopning och kosttillskott på uppdrag av stiftelsen Ren idrott. I åldersgruppen 15–25 år svarade hälften att de kunde tänka sig att använda sig av kosttillskott för att förbättra sina resultat vid träning eller tävling. Över 70 procent av killarna i den åldersgruppen uppgav att de inte ser kosttillskott som dopning. Den uppfattningen delas av 60 procent av de tillfrågade tjejerna inom samma åldersgrupp.

Ren idrott, Bris och Idéer för livet, möter många unga människor varje dag och vi ser hur de påverkas av medias bild av trådsmala kvinnor eller välpumpade män. Men i takt med att toleransen för kosttillskott och andra preparat ökar, minskar kunskapen om de negativa bieffekter som preparaten kan medföra.

I dag finns mängder av preparat och kosttillskott tillgängliga på internet. Men handeln ställer inga som helst krav på preparatet eller säljaren och inte heller finns det någon åldersgräns för köp.

När ungdomars självbild sviktar är genvägar svaret. Till Bris hör framförallt många unga tjejer av sig som kämpar med en dålig självbild och självkänsla. En del mår så dåligt att de dövar känslorna med destruktiva beteenden, som ätstörningar eller självskadebeteenden.

Unga människor behöver närvarande och engagerade vuxna för att kunna utvecklas i en positiv riktning. Här har såväl media, politiker och alla vuxna som möter barn och ungdomar ett stort ansvar. Media måste ta ansvar för den ensidiga idealbild som de förmedlar och politiker måste ta ansvar för och reglera den fria kosttilläggsbranschen som i dag finns på internet.

Och framförallt måste alla vuxna som möter barn och unga arbeta långsiktigt och förebyggande i att stärka ungas självbild, och ge information om hur dopning och kosttillskott påverkar den mänskliga kroppen.

Ren idrotts webbenkät kommer att redovisas i sin helhet under Almedalsveckan.

Mia Sparrow,verksamhetschef Ren idrott
Göran Harnesk,generalsekreterare Bris
Hans G Svensson,ordförande Skandia stiftelse – Idéer för livet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt