Förskolan måste bli mer tillgänglig

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderaterna: Med vår politik förenklas vardagslivet för många

Anna Kinberg Batra (M) och Anna König Jerlmyr (M).
Anna Kinberg Batra (M) och Anna König Jerlmyr (M).

DEBATT. I samband med skolstarten är det dags för barn och unga att få möjligheten att lära sig något nytt och träffa nya och gamla kompisar. Det är också dags för många föräldrar att åka till jobbet igen och att försöka pussla ihop familjekalendern. Flera människor möter en stressfylld vardag där det ofta är svårt att få tiden att räcka till. Jobbmöten ska samsas med lämningar och dessutom ska det klämmas in träning, storhandling, städning och mitt i allt detta har förskolorna stängt för planering. Många längtar och försöker sträva efter en bättre balans mellan arbetsliv och familjeliv.

Under året har vi utvecklat vår politik för att bättre kunna möta detta, bland annat har en arbetsgrupp arbetat med dessa frågor. Ett Sverige som kan mer handlar om att skapa ökade möjligheter för både kvinnor och män att kombinera vardags- och familjeliv med arbete. För att minska stressen och oron i vardagen behöver vi en politik som underlättar vardagslivet:

Förskola och barnomsorg behöver bli mer tillgänglig. Vi vill att den allmänna förskolan utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år. Det skulle innebära möjlighet till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan redan från det att barnet är två år. Det skapar förutsättningar för fler familjer, särskilt de med små inkomster, att kombinera familjeliv med arbete och det ger fler barn möjlighet till lek och lärande. Vi vill öka stödet till mindre barngrupper i förskolan till att omfatta en miljard kronor per år. Barnomsorgen behöver anpassas till vad familjer efterfrågar. Undersökningar visar till exempel att många kvinnor inte kan arbeta heltid på grund av öppettider i förskolan. Vi vill därför att fler ska kunna få möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid.

För att erbjuda mer flexibilitet för både barn och föräldrar bör fler skolor använda möjligheten att starta senare på dagen för att kunna börja med fritidsverksamhet på morgonen. Detta skulle innebära att barn kan få möjlighet att börja dagen med att stimuleras av friare verksamhet och rörelse, och därför vara mer beredda för lugn och ro när den ordinarie verksamheten börjar. Det skulle också innebära en mindre stressig morgon för många föräldrar som slipper slita med en exakt tid när barnet eller barnen ska lämnas i skolan.

Dagens långa sommarlov innebär att många upplever att de inte har något att göra. Vi vet av olika studier att barn ofta mår som sämst under sommarhalvåret. Sommarskola underlättar för föräldrar som kanske inte kan ta ledigt just då, samtidigt som det ger extra stöd och hjälp till dem som behöver det mest. Moderaterna vill att alla elever ska ha samma möjlighet att delta i sommarskola, oavsett i vilken kommun man bor. Det bör finnas en tydlig skyldighet för Sveriges kommuner att erbjuda sommarskola i årskurs 6-9 för de elever som löper risk att inte bli behöriga till gymnasiet. Vi satsar 300 miljoner kronor för detta ändamål. På sikt vore ytterligare ett steg att utreda förutsättningarna för att införa ett treterminssystem i grundskolan, i syfte att möjliggöra ett längre skolår och öka antalet undervisningstimmar.

Det är i vardagslivet vi skapar förutsättningar för ett starkare Sverige, där fler ges möjlighet att arbeta, där färre känner stress och oro. Så skapar vi en bättre framtid för alla.

Anna Kinberg Batra

Partiledare (M)

Anna König Jerlmyr

Ordförande i arbetsgruppen Ett modernt arbetsliv, ökad samhörighet och en enklare vardag (M)

Publicerad: