MP jobbar för att sänka trösklarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik om integration och företagande

Janine Alm Ericson och Magda Rasmusson, MP.
Janine Alm Ericson och Magda Rasmusson, MP.

REPLIK. I dessa tider när flyktingdebatten fokuserar mest på problem är det glädjande att Företagarnas VD Günther Mårder väljer att se möjligheterna i stället.

Företagarnas projekt Jobbsökarna är ett utmärkt exempel på hur Arbetsförmedlingen kan arbeta mer uppsökande, och vi i Miljöpartiet är glada att Arbetsförmedlingen anslagit över 250 miljoner kronor för att permanenta detta arbetssätt.

I den budget som riksdagen godkände den 25 november finns, tvärt emot vad Mårder påstår, en rad åtgärder för att sänka trösklarna. Bland dem kan nämnas en stor satsning på snabbare validering av utbildning och kompetens och ett snabbspår för dem med yrken där det råder brist på arbetskraft.

Småföretagen har en nyckelroll i etableringsarbetet. De är viktiga för den lokala ekonomin och arbetsmarknaden, och med en mer medveten och öppen rekryteringspolitik kan de öka kontakterna mellan infödda svenskar och nyanlända. Anställda från andra länder ger kunskap om utländska marknader, kontakter och nätverk. Det gynnar utrikeshandeln och företagen växer snabbare.

Miljöpartiet har i många år fört en politik för att stärka småföretagen, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter och minskat sjuklöneansvar. I regeringen har vi drivit på för att gynna små tjänsteproducerande företag. Det har resulterat i att RUT-avdraget nu breddas till fler typer av tjänster, till exempel trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet.

Om Günther Mårder tror att en regering utan Miljöpartiet skulle förbättra småföretagens villkor, som han ger uttryck för i Dagens Industri den 27 november, så träffas vi gärna för att berätta varför han har fel.

Janine Alm Ericson

Ekonomiskpolitisk talesperson (MP)

Magda Rasmusson

Tf migrationspolitisk talesperson (MP)

Publicerad: