Debatt

Har du ändrat dig om hedersvåldet?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik på Rossana Dinamarcas inlägg från sex vänsterpartister

Patriarkala strukturer genomsyrar hela samhället, inte bara förorten, skrev Rossana Dinamarca (V). Nu ifrågasätter sex vänsterpartister hennes syn på hedersvåld.
Patriarkala strukturer genomsyrar hela samhället, inte bara förorten, skrev Rossana Dinamarca (V). Nu ifrågasätter sex vänsterpartister hennes syn på hedersvåld.

Rosanna Dinamarca skriver i Aftonbladet den 13 augusti och oroas över att vissa av oss inom vänstern som lyfter frågor om hedersvåld och hedersproblematik skulle ha tappat vår antirasistiska kompass. Det är tråkigt. Samtidigt blandar hon ihop två olika debatter. Den första handlar om var hedersrelaterat våld och hedersproblematik förekommer någonstans och den andra om huruvida begreppet hedersvåld över huvud taget är relevant.

Den första debatten anser vi vara fullkomligt onödig. Kvinnor i segregerade förorter slår larm och berättar om sina upplevelser. Det räcker för oss. Självklart vet vi att patriarkalt våld förekommer överallt. Samtidigt är hedersproblematik något som drabbar såväl kvinnor som män och män utsätter inte andra män för patriarkalt våld vad vi vet. Däremot ingår sådant våld i begreppet hedersvåld. Hedersproblematiken ges för övrigt en betydande plats i den feministiska plattform som antogs av Vänsterpartiets partistyrelse 2009. Vi undrar vad Dinamarca menar har ändrats sedan dess? Har hedersvåldet försvunnit eller bytt karaktär? Rosanna Dinamarca satt i partistyrelsen 2009 när plattformen togs.

I den feministiska plattformen skriver Vänsterpartiets partistyrelse 2009: ”Hedersvåldet är en del av det strukturella könsförtrycket och således inte begränsat eller kopplat till viss religion eller etnicitet. Det specifika med hedersvåldet är dock att det utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning. Syftet med förtrycket är emellertid detsamma, att flickor och kvinnor till varje pris ska underordnas männen och deras sexualitet kontrolleras.”

Vi undrar vad i detta det är som inte längre stämmer eller som gör att Vänsterpartiets feministiska talesperson tycks mena att det inte finns ett specifikt hedersrelaterat våld?

Vi instämmer helt och fullt i att det är viktigt att inte tappa den antirasistiska kompassen. Och vår kompass fungerar utmärkt. Därför tar vi kvinnors berättelser på allvar och därför menar vi att det är viktigt att utifrån de specifika mekanismer som beskrivs i vänsterpartiets feministiska plattform agera mot hedersvåldet.

Vi menar heller inte att hedersvåld är en fråga som kan kopplas till specifik religion, kultur eller grupp. De kvinnor som slagit larm är kvinnor i segregerade förorter. Självklart är hedersvåldet ett problem oavsett om det förekommer på Södermalm i Stockholms innerstad, Norrbottens inland eller i Biskopsgården, Rosengård eller Husby.

Vi är också väl medvetna om Brottsförebyggande rådets åsikt i den här frågan. Samtidigt finns ett antal statliga utredningar som säger motsatsen, läs exempelvis rapporten ”Gift mot sin vilja” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller ”Hedersrelaterat våld och förtryck” från Nationellt centrum för kvinnofrid. Det ger en väldigt annorlunda bild.

Wiwi-Anne Johansson

Riksdagsledamot (V)

Lena Olsson

Landstingsråd och f.d. riksdagsledamot (V)

Siv Holma

F.d. riksdagsledamot (V)

Marianne Berg

F.d. riksdagsledamot (V)

Jonas Lundgren

Politisk sekreterare (V)

Jaime Barrios Carrillo

Fritidspolitiker (V)

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Rossana Dinamarca

ÄMNEN I ARTIKELN

Rossana Dinamarca

Hedersvåld

Vänsterpartiet