ÅSIKT

Låt oss få makten över vår egen död

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S-politiker: Det är dags att tänka om kring dödshjälp, Gabriel Wikström

Foto: MARCUS ERICSSON & TT
Du har möjlighet att visa att socialdemokratin inte bugar för överheten vare sig det var dåtidens brukspatroner eller är dagens läkare, skriver fyra socialdemokrater i ett öppet brev till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

DEBATT. Bäste Gabriel Wikström. Du har nu varit minister med ansvar för sjukvårdsfrågor i en halv mandatperiod. Du har haft många svåra frågor att brottas med. Få förbättringar är gratis och de flesta reformer kostar pengar. Men det finns viktiga förbättringar för svårt sjuka patienter, vilka inte kostar pengar.

Nyligen aktualiserades ”självvalt livsslut” i en debattartikel i Läkartidningen. I den uppmanades regeringen att utreda förutsättningarna för självvalt livsslut eller dödshjälp enligt den så kallade Oregonmodellen.

I den amerikanska delstaten Oregon finns sedan många år möjligheter för obotligt sjuka personer med högst sex månader kvar att få ett dödande piller utskrivet av en läkare. Patienten tar själv pillret – om han eller hon vill.

Många som fått pillret utnyttjar det inte utan det blir som en försäkring. Det finns ett antal kontroller för att säkerställa att det är patientens egen vilja som står bakom begäran. Patienten måste vara ”vid sina sinnens fulla bruk”, får inte vara dement eller lida av psykisk sjukdom. Två av varandra oberoende läkare ska styrka detta. Systemet har nyligen införts i Kalifornien och Kanada är på väg mot ett eget system. Det finns inte heller någon motsättning mellan dödshjälp, utbyggd palliativ vård och fler hospice.

Du är ung och döden kan verka långt borta. Några av oss som skriver detta är i det närmaste en generation äldre än dig och då rycker döden närmare.

Vi tillhör också den ålder då vi har sett våra föräldrar dö och vänner insjukna i allvarliga sjukdomar. Sådant händer också i yngre åldrar men vid högre ålder blir det på ett helt annat sätt uppenbart att alla ska dö. Många har sett anhöriga och vänner som fått ett förfärligt slut fastän de hade önskat att få hjälp att dö.

Vi som skriver detta är aktiva socialdemokrater och vi är stolta över att vårt parti har arbetat för att medborgarna ska få rättigheter och inte behöva ödmjukt be överheten om hjälp. Inom sjukvården har det också hänt mycket. Patienter måste samtycka till all behandling och har rätt att avbryta all behandling – även om detta leder till döden.

Men det finns fortfarande ett stort område där man ödmjukt får be om hjälp. Det gäller den sista tiden i livet. Makten är i läkarnas händer.

I Oregon och Kalifornien har patienterna makten. Obotligt sjuka med kort tid kvar kan få lämna livet på ett värdigt sätt. Det borde vara så även i Sverige.

Dödshjälp anses kontroversiellt bland många läkare. Tidigare var avstängning av respirator ytterst kontroversiellt. Nu är det accepterat. Att söva patienten in i döden anses numera acceptabelt – men läkaren bestämmer.

En gång var abort ytterst kontroversiellt. Den fria aborträtten kom inte genom att läkarna efter långt funderande bestämde sig för att acceptera fri abort.

Det kom genom kvinnokampen och infördes genom politiska beslut. Du har möjlighet att visa att socialdemokratin inte bugar för överheten vare sig det var dåtidens brukspatroner eller är dagens läkare.

Som folkhälsominister borde du inse att sjukvårdsfrågor är politiska och att läkarnas uppgift är att göra det som är bäst för patienterna – inte vad som är bäst för läkarna.

I abortfrågan tog politikerna makten från läkarna. Gör detsamma för livets slut. Tillsätt en utredning!

Stellan Welin

Åsa Karlsson

Ellis Wohlner

Annica Erlandsson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.