ÅSIKT

Gärna flexpension – men inte löneväxling

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Fackens svar på Almegas utspel om flexpension

REPLIK. Är Almegas nya milda tonläge en dimridå för att få omvärlden att tro att vi närmar oss en överenskommelse om flexpension? Unionen och Sveriges Ingenjörer vill gärna nå en lösning i avtalsförhandlingarna, men då måste vi prata om samma sak.

Det Almega maskerar som flexpension är egentligen ett system för individuell löneväxling. Något som Almega tidigare varnat för.

Flexpension handlar om mer vanlig, kollektivavtalad tjänstepension åt alla och en förstärkt möjlighet att gå ner i tid inför pensionen. Arbetsgivarna inom industrin, handeln, besöksnäringen, transport- och byggsektorerna samt staten har omfamnat detta. Dessa arbetsgivarorganisationer delar synen på samhällsutmaningarna som arbetsmarknaden står inför, med sjunkande pension och ett behov av att fler orkar jobba längre. Almega står ensamma på tjänstemännens arbetsmarknad i sitt motstånd mot det som faktiskt är flexpension.

Almega menar nu att individen själv ska betala den så nödvändiga utökade pensionsavsättningen. Eftersom Almega är emot säkrade löneökningar kan det betyda att man skulle behöva minska sin lön för att trygga tjänstepensionen. Det kan vi aldrig gå med på.

Individuella lösningar på företagsnivå har vi ingenting emot förutsatt att alla tjänstemän har samma trygghetsgrund att stå på. Tjänstemännen inom tjänstesektorn förtjänar att omfattas av samma tjänstepension som alla andra på den privata och statliga arbetsmarknaden.

Att kalla individuell löneväxling för flexpension är inte rätt väg att gå för att nå förhandlingslösningar som gynnar både företag och anställda.

Ulf Bengtsson

Martin Linder

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt

Pension