ÅSIKT

Debatten är viktig – men kolla fakta först

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Linnéuniversitetet om statistik och nyanlända

Lina Aldén och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet.

REPLIK. Örjan Nyström och Anders Nilsson skriver att debatten om integration på arbetsmarknaden är vilseledande. Vi konstaterar att Nyström och Nilsson kommer snett då de hävdar att tillförlitligheten i databasen LISA/RAMS och bristande tillgång på data i AKU ligger till grund för detta.

Det är korrekt att utflyttning från Sverige utgör en potentiell felkälla i statistiken. Vi vill dock mena att problematiken överdrivs.

I rapporten "Flyktinginvandring – sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser" använder vi uppgifter från LISA-databasen, och visar att andelen sysselsatta flyktingar uppgick till ca 60 procent bland män och ca 40 procent bland kvinnor sju år efter folkbokföring i Sverige. Dessa resultat har framkommit i en rad studier utförda vid olika tillfällen med olika data och bör ses som tillförlitliga.  

Debattörerna hävdar att AKU inte innehåller uppgifter om sysselsättning för personer med utomeuropeisk härkomst, och att det med AKU inte är möjligt att studera hur sysselsättningen utvecklas med förändrad vistelsetid i Sverige. Detta är inte sant. Specialbearbetningar av AKU innehåller denna information.

I rapporten "Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden – en översikt och en internationell jämförelse" visar uppgifter från AKU att sysselsättningen bland män födda i Afrika uppgick till ca 56 procent år 2012. Bland inrikes födda män var andelen ca 79 procent. Andelen sysselsatta bland män födda i Afrika som varit i Sverige mellan åtta och tio år var knappt 49 procent. Resultaten är således i linje med resultat baserade på LISA-data. Att resultaten kan anses tillförlitliga framkommer tydligt i de nämnda rapporterna.

Vi delar åsikten att debatten om flyktingars integration ska baseras på korrekta fakta. Ett första steg är att den som ger sig in i debatten bemödar sig om att ta reda på vilka data som finns att tillgå i existerande forskningsrapporter och offentlig statistik.

Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö

Läs Örjan Nyström och Anders Nilssons artikel här: Statistiken ljuger om nyanländas jobb

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM