ÅSIKT

Ministern: Jag delar din frustration, Sheila

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Aida Hadzialic: Att elever känner sig bestraffade av betygssystemet är ett stort problem

Foto: Sheila skriver också om stressen hon och hennes klasskompisar och vänner känner. Jag minns mycket väl stressen under vårterminen i årskurs tre på gymnasiet. Så många drömmar om framtiden, så mycket som händer i livet – men så lite tid, skriver Aida Hadzialic i sitt svar.

REPLIK. På Aftonbladet debatt skriver Sheila Ghamkhar starkt om stressen och känslan av otillräcklighet som hon upplever som elev i den svenska gymnasieskolan.

Som gymnasieminister delar jag en del av den frustration som Sheila känner. När den tidigare regeringen införde det nya betygssystemet så var inte alla delar tillräckligt genomarbetade. De förutsåg inte de brister som vi nu kan se.

Bland annat så upplever sig många elever bestraffade snarare än belönade i vårt nuvarande betygssystem. Ett misslyckande kan omöjliggöra ett högt betyg och stjälpa en hel termins hårda arbete. Det är såklart ett stort problem.

Vi ska öka motivationen bland eleverna i stället för att sänka den. I förra veckan levererade skolverket en rapport om betygskriterierna som vi kommer titta vidare på. Vårt betygssystem ska ställa höga krav men en svacka får inte definiera helheten. Dessutom kan vi konstatera att dagens kursbetyg har en hel del brister. Vi premierar inte djupinlärning i den utsträckning som ett betygssystem ska göra.

Jag vill därför på sikt att vi går över till ämnesbetyg i stället för kursbetyg.

Även de nationella proven ser regeringen nu över. Det skiljer sig markant mellan lärare och skolor om vilken vikt de sätter vid de nationella proven vid betygssättning. Det bidrar till osäkerhet bland elever och föräldrar och inte minst kan vi se tydliga tendenser till ”betygsinflation” där betygen på vissa skolor inte står i paritet med resultaten på de nationella proven.

Här vill jag stärka likvärdigheten. De nationella proven ska användas på ett likartat sätt i undervisningen i hela landet. Jag vill vidare inleda en process med digitalisering av proven och högre grad av extern bedömning och avidentifiering för ökad rättssäkerhet och likvärdighet.

Regeringen vänder på alla stenar för att skapa en jämlik skola i världsklass. Men betygssystemet ska inte i grunden förändras. Vi behöver arbetsro för alla som verkar inom svensk skola. Därför ska i stället förbättringar inom nuvarande system ske. Likaså med de nationella proven. Dessa strukturella förändringar sker samtidigt som regeringen skjuter till mer pengar till skolan och höjer lärarlönerna.

Alla elever har rätt till en skola med resurser nog att erbjuda en god utbildning för alla och till lärare utbildade i sitt ämne och med den lön och status som de förtjänar.

Sheila skriver också om stressen hon och hennes klasskompisar och vänner känner. Jag minns mycket väl stressen under vårterminen i årskurs tre på gymnasiet. Så många drömmar om framtiden, så mycket som händer i livet – men så lite tid.

Jag vet inte om det är någon tröst men skolsystemet i Sverige ger många möjligheter till omstarter, nystarter och möjlighet att nå sina livsdrömmar. Vi har inte bara kostnadsfri universitetsutbildning med många olika studieinriktningar, vi har också en högkvalitativ yrkeshögskola med oerhörda möjligheter till utbildningar för både arbete och självförverkligande.

Vi har ett generöst studiefinansieringssystem och komvux med yrkesinriktad vuxenutbildning som erbjuder alla en möjlighet till nystart om gymnasiestudierna inte gick tillräckligt bra. Regeringen investerar rejält i utbildning: Från 2017 blir dessutom komvux en rättighet och regeringen genomför just nu utbyggnaden av ett stort och permanent kunskapslyft.

Ett utbyggt utbildningssystem där alla har möjlighet till utbildning och omställning är en viktig del i utvecklingen av den svenska modellen.

Jag hoppas Sheila och alla andra svenska gymnasieelever kan känna sig trygga med att utbildningsmöjligheterna är goda i Sverige. Ansträngning och ansvar ska alltid löna sig – och ingen ska lämnas efter.

Aida Hadzialic

gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM