ÅSIKT

Det är nog nu – så stoppar vi sexbrotten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask: Skärp straffet till "grovt sexuellt ofredande”

DEBATT. Mitt under Zara Larssons konsert på årets Bråvallafestival hände det igen. Det som skulle bli en kul festkväll slutade med en våldtäktsanmälan, sjukhusvistelse och framför allt ett trauma, som med största sannolikhet ger en ung tjej i 20-årsåldern mörka minnen för hela livet.

Tyvärr hände det inte bara henne. Rapporter om kränkningar och övergrepp har även nått oss från Kalmar, Kungsträdgården och Karlstad.

Vi är många som är förbannade och besvikna över att det händer igen och igen. Det räcker nu. Sexuella ofredanden måste stoppas. Ingen ska behöva riskera övergrepp i folksamlingar, eller någon annanstans.

Polisens nationella operativa avdelning har tagit fram en nationell lägesbild gällande sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer. Angreppen sker i flera olika sammanhang. Brott som begåtts i grupp är få till antalet, men är samtidigt särskilt allvarliga. Att i grupp utsätta någon för övergrepp är särskilt kränkande och hänsynslöst.

Det handlar inte om vad man har på sig, hur man ser ut, eller hur man dansar. I Sverige ska vi aldrig kompromissa med jämställdhet, trygghet eller att man ska kunna gå ut med sina vänner och göra vad man vill utan att någon tafsar eller förgriper sig på en. Och om det ändå sker ska den som gör det straffas och straffas hårt. Därför behövs nu krafttag för att stoppa utvecklingen:

Skärpt straff genom en ny brottsrubricering – grovt sexuellt ofredande. Det finns ett för stort juridiskt avstånd mellan det som rubriceras som ofredande och det som fäller en gärningsman för våldtäkt, där straffet är för litet i förhållande till den kränkning som offret utsätts för. Varje oönskad hand på kroppen är en för mycket, men det finns olika allvarliga kränkningar som måste kunna betraktas som och straffas därefter utan att det handlar om våldtäkt. När brott och handlingar är så oacceptabla måste markeringen från samhället bli tydligare. Därför behöver en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande, införas. Straffskalan ska vara minst nio månader och högst tre års fängelse. Det grova brottet ska ta sikte på situationer där till exempel gärningsmän i grupp angriper en person eller där gärningsmannen på annat sätt agerat särskilt hänsynslöst eller kränkande. Den som döms för det grövre brottet men inte är svensk medborgare riskerar då också utvisning. Möjligheten att utvisa den som döms för allvarligare brott finns redan i dag men används sällan vid straffvärden under ett år. Den gränsen vill vi moderater sänka till sex månader.

Sverige behöver en sexualbrottslagstiftning som bättre än i dag utgår från att ett nej betyder nej. Moderaterna vill se en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Alliansregeringen tillsatte därför den utredning som nu ser över straffskärpningar för de grövsta sexualbrotten, hur skyddet för brottsoffer kan stärkas och hur rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden. Det är den som vill utföra en sexuell handling med en annan som är skyldig att försäkra sig om att den andra också vill, annars ska man avstå. En bredare lagreglering syftar till att säkerställa normal ömsesidighet och uppmärksamhet. Att kunna fällas för oaktsamhet i ett våldtäktsmål vore ytterligare en viktig lagskärpning.

Utökad polisnärvaro på särskilt utsatta platser. En synlig och närvarande polis skapar förutsättningar för trygghet och att brott förhindras och beivras. Därför behövs utökad polisnärvaro på platser som är särskilt utsatta för denna typ av brottslighet. Det skulle göra polisen mycket synligare vid exempelvis allmänna folksamlingar, på festivalområden och på badhus.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ingår att vi ska ha en trygghet att lita på. Det innebär att tryggheten måste gälla alla.

För att upprätthålla det krävs att vi värnar svenska värderingar som demokrati, jämställdhet och respekten för varandra. Och att vi markerar tydligt när något av detta utmanas eller åsidosätts. Sexuella ofredanden måste tas på större allvar. Vi måste agera nu.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM