ÅSIKT

Nej Lööf, biträden är inte lösningen

Replik till C om fler händer i sjukvården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Tomas Södergren
Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening: ”Vi börjar tröttna på att omvårdnad allt som oftast beskrivs som enkla handgrepp som kan utföras av vem som helst. Senast i raden Annie Lööf”.
DEBATT

REPLIK. Vi börjar tröttna på att omvårdnad allt som oftast beskrivs som enkla handgrepp som kan utföras av vem som helst samtidigt som sjukvården blir alltmer komplex och kunskapsintensiv med allt kortare vårdtider.

Senast i raden är det Annie Lööf (C) som föreslår att vårdbiträden utan eller med en kort utbildning ska ”utföra enklare sysslor som ligger utanför den rent medicinska vården”.

Annie Lööf tänker inte nytt utan väcker liv i en förlegad modell av en sakorienterad vård på löpande band där sjuksköterskor och undersköterskor ska ”avlastas” genom att vårdbiträden anställs. Men omvårdnad kan inte styckas upp i en rad uppgifter med olika svårighetsgrad.

Det är patienternas tillstånd om avgör vilken kompetens som behövs. Patienter som vårdas på avdelningar är svårt sjuka samt sköra äldre personer. Patienter som tidigare vårdades i intensivvård kommer idag ofta direkt till vårdavdelningar. Äldre personer i hemsjukvården och på särskilda boenden tillhör ofta de allra svårast sjuka äldre.

Patienten kan vara svårt sjuk och behöva hjälp att äta, ha sväljsvårigheter eller själv kunna ta emot matbrickan och äta. Därför går det inte att organisera omvårdnaden efter varje moment utan det krävs ett team med lägst undersköterskekompetens som beroende på patientens status avgör vem som utför vilka omvårdnadsåtgärder och ger patienten adekvat stöd.

Det är inte avlastning av omvårdnaden som behövs däremot finns arbetsuppgifter som inte involverar omvårdnad av patienter som tvätt av sängar, fylla på förråd och administration.

Det som verkligen behövs är tillräckligt med sjuksköterskor som kan ta ansvar för omvårdnaden och göra kvalificerade bedömningar, tolkningar av patienters omvårdnadsbehov samt att i partnerskap med patienten föreslå omvårdnadsåtgärder.

Beror förslagen att sänka kompetensen inom omvårdnad på att det anses vara ett kvinnoyrke och att det därför räcker med flinka händer?


Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM