ÅSIKT

Det finns en brist på kunskap i äldrevården

Replik från S om äldre som svälter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Anna-Lena Sörenson och Catharina Bråkenhielm svarar Anders Åker.
DEBATT

REPLIK. Att vi i dag har en situation där äldre svälter är fullständigt oacceptabelt. Alla äldre ska ha en god hälsa och livskvalitet. Det är en självklarhet som aldrig får tummas på. Det finns riktlinjer från Socialstyrelsen för att äldre ska få bra mat och näring, men samtidigt brist på kunskap i äldreomsorgen för hur det ska omsättas i praktiken.

Andelen kommundietister är låg och personal inom äldreomsorgen saknar många gånger utbildning inom området. Undernäring förekommer också hos äldre som bor hemma, därför behöver kunskaper om mat och näring öka även inom hemtjänsten och på vårdcentraler.

Måltiderna inom äldreomsorgen måste, så långt det är möjligt, anpassa måltiden utifrån den äldres behov, vanor och önskemål. Att du som äldre få fortsätta äta det kvällsmål du är van vid, att maten kan behöva konsistensanpassas på grund av tuggsvårigheter eller en egen önskan om att inte behöva äta i ensamhet eller i påtvingat sällskap.

Förutsättningarna för en kompetenshöjning inom äldreomsorgen finns. Regeringen har gjort en stor satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen på 2 miljarder kronor om året 2016-2018.

Bemanningssatsningen kan användas för att anställa undersköterskor, men också andra yrkesgrupper såsom dietister. Men för att det ska ske så krävs en ökad medvetenhet om mat och hälsa hos kommuner och landsting, och att man prioriterar personal med nutritionskompetens och se till att andelen kommundietister ökar.


Anna-Lena Sörenson, vice ordförande i Riksdagens socialutskott (S)
Catharina Bråkenhielm, ledamot i Riksdagens socialutskottet med ansvar för äldreomsorgsfrågor (S)


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa