Debatt

Viktigare hjälpa offer än att straffa förövare

Läkare: Gör specialistvård för personer med komplex traumatisering tillgänglig – NU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En självklar mottagning för personer med komplex traumatisering fanns inte när Josefin Nilsson sökte vård, och det finns inte i dag heller. Inom den offentliga sjukvården saknas det specialistmottagningar för läkning av de psykiska skadorna, skriver Gita Rajan, Klinikchef Wonsa, World of No Sexual Abuse.
En självklar mottagning för personer med komplex traumatisering fanns inte när Josefin Nilsson sökte vård, och det finns inte i dag heller. Inom den offentliga sjukvården saknas det specialistmottagningar för läkning av de psykiska skadorna, skriver Gita Rajan, Klinikchef Wonsa, World of No Sexual Abuse.

DEBATT

DEBATT. Dokumentären om Josefin Nilsson är viktig, fruktansvärd, och ytterligare ett exempel på hur stora skadorna blir när människor som står en nära avsiktligt väljer att skada en.

Diskussioner som förts de senaste veckorna är viktiga, men låt oss i vår förfäran och önskan att straffa de skyldiga också göra plats för den utsattas situation och behov av hjälp att läka sina skador.

Allt för ofta tycks just den utsattas lidande och skador vara för svåra för oss att se. Det är som att vi blir handlingsförlamade inför den ondska som skadorna förkroppsligar. Så handlingsförlamade att vi misslyckas med den uppgift som borde vara självklar för ett samhälle som tar så tydligt avstånd från dessa våldshandlingar: Att erbjuda den skadade hjälp och vård att läka sina skador.

I Stockholms läns landsting, med flest invånare i hela landet och med stora möjligheter att föregå med gott exempel, fortsätter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att neka utsatta för sexuellt våld och våld i nära relationer särskilda mottagningar.

Utsatta hänvisas i stället till vårdcentraler eller psykiatriska mottagningar för att få hjälp. Men det fungerar inte. Samtliga stöd- patient och jourorganisationer säger precis det motsatta.

Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld av en närstående rymmer mekanismer och maktstrukturer som påverkar såväl skadeutveckling som förmåga att berätta om vad som händer. Att blunda för det, och säga till dessa drabbade svårt traumatiserade människor att de ska gå till vilken vårdcentral eller psykiatrisk mottagning som helst är ett hån.

När vi frågar vilken behandling som dessa patienter kan få tillgång till inom den vanliga primärvården och allmänpsykiatrin, hänvisar man till korta manualbaserade traumabehandlingsmetoder som KBT, PE och EMDR.

Men forskning och erfarenhet från både patienter, stöd- och jourorganisationer och specialistkliniker visar att det inte hjälper för komplext traumatiserade personer. Det behöver finnas ett helhetsgrepp som inkluderar såväl behandlingsprogram med flera olika insatser som en förståelse för den kontext i där dessa upprepade trauma skett.

Det går inte att jämföra en trafikolycka med att upprepade gånger bli slagen, spottad på, hotad eller våldtagen, av den som säger sig älska en, vare sig det är en partner, förälder eller ett syskon. Det betyder inte att en trafikolycka inte kan ge svåra skador och innebära ett psykiskt trauma. Men skadeutvecklingen och behovet av behandling skiljer sig åt, och det behöver vi respektera.

En självklar mottagning för personer med komplex traumatisering fanns inte när Josefin Nilsson sökte vård, och det finns inte i dag heller. Tack vare stöd- och jourorganisationer kan vissa, men inte alla, få en tillflyktsort och ett visst stöd. Men inom den offentliga sjukvården saknas det specialistmottagningar för läkning av de psykiska skadorna.

Det är något vi måste förstå och fundera över.

I regeringsförklaringen benämns för första gången den uttalade intentionen för specialistmottagningar för sexualbrottsutsatta. Det är ett gott första steg att intentionen är uttalad. Men vi har väntat så länge att tomma ord inte duger. Det enda som kan räknas från och med i dag är riktiga satsningar med riktiga pengar knutna till sig.

För mig personligen är det viktigare att älska och hjälpa utsatta än att hata och straffa förövare, och hur viktigt det än är att förebygga och bestraffa, får vi aldrig glömma att se och hjälpa den som har utsatts. Utöka möjligheterna till stöd och hjälp till trygghet, och gör specialistvård tillgänglig – NU.


Gita Rajan, Klinikchef Wonsa, World of No Sexual Abuse


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dokumentären om Josefin Nilsson

LÄS VIDARE

DEBATT Vi är tusentals Josefin som lever med våldet

ÄMNEN I ARTIKELN

Dokumentären om Josefin Nilsson

Josefin Nilsson

Metoo

Sexuella övergrepp

Psykisk ohälsa

Depression

Ångest