Debatt

Därför säger vi nej till gymnasieamnestin

M: Det enda rimliga är att utvisa ungdomarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När vi moderater påpekar det orimliga i gymnasielagen brukar svaret vara att Moderaterna i stället hade utvisat ungdomarna. Det stämmer. För oss som står bakom en reglerad invandring är det nämligen den enda rimliga slutsatsen, skriver Maria Malmer Stenergard.
När vi moderater påpekar det orimliga i gymnasielagen brukar svaret vara att Moderaterna i stället hade utvisat ungdomarna. Det stämmer. För oss som står bakom en reglerad invandring är det nämligen den enda rimliga slutsatsen, skriver Maria Malmer Stenergard.

DEBATT

DEBATT. I dag tar riksdagen ställning till en amnesti för dem som omfattas av gymnasielagen. Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik och ett väl fungerande återvändande. En gymnasieamnesti är därför utesluten.

Covid-19 har slagit till mot hela det svenska samhället och ingen lämnas oberörd. Många förlorar sina jobb, och för en del kommer det vara svårt att hitta en ny anställning.

Moderaterna gör nu allt vi kan för att konstruktivt samarbeta med alla partier i riksdagen för att stoppa smittspridningen och rädda de svenska företagen och jobben.

Med hänvisning till Covid-19 höjs röster för en gymnasieamnesti, bland annat från Miljöpartiet, och i dag debatteras frågan i riksdagen.

Ett återkommande argument är att det kommer vara praktiskt svårt att utvisa ungdomarna, och att det kommer att bli svårare för dem att få jobb efter avslutade studier. För att de ska få permanent uppehållstillstånd är kravet i dag att de efter genomförda gymnasiestudier får en varaktig anställning inom sex månader. Och självklart drabbar konjunkturnedgången även dem.

Redan innan covid-19 stod det klart att alla som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen inte skulle få permanent uppehållstillstånd, utan bara de som klarade att etablera sig på arbetsmarknaden inom sex månader. För alla andra skulle gymnasielagen innebära en utdragen utvisning. Det röstade Miljöpartiet för.

Centerpartiet har, med hänvisning till pandemin, föreslagit att man ska förlänga etableringstiden.

Att förlänga tiden skulle möjligen innebära att något fler hinner etablera sig i Sverige. Men det gäller långt ifrån alla – övriga kommer till sist att bli utvisade ändå. Enligt Migrationsverkets uppgifter till SVT är det bara 21 personer som klarat att leva upp till kraven.

Gymnasielagens konstruktion är i grunden orättvis, inhuman och ogenomtänkt. Den ger uppehållstillstånd till vuxna utan skyddsskäl. Den kastar människor mellan hopp och förtvivlan. Den leder ofta till en långdragen och grym utvisning. Och den innebär stora kostnader för samhället.

Moderaterna kunde nyligen, med hjälp av beräkningar från Riksdagens utredningstjänst, visa att kostnaderna för gymnasielagen överskridits med närmare två miljarder kronor jämfört med regeringens beräkningar – och då tillkommer kostnaderna för 2020.

När vi moderater påpekar det orimliga i gymnasielagen brukar svaret vara att Moderaterna i stället hade utvisat ungdomarna. Det stämmer. För oss som står bakom en reglerad invandring är det nämligen den enda rimliga slutsatsen.

Att människor som saknar skyddsskäl ska återvända är en central del i Sveriges reglerade invandring, och en förutsättning för en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna prioritera att hjälpa dem runt om i världen som har allra störst behov.

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, har i en omfattande rapport nyligen pekat på hur gymnasielagen, spårbyte och amnestier underminerar den reglerade invandringen och försvårar myndigheternas återvändandearbete, vilket också bekräftas av myndighetsföreträdare.

Att bevilja en ytterligare gymnasieamnesti skulle sända en signal om att i Sverige är det inte skyddsskäl som avgör om du får stanna – utan hur länge du kan motsätta dig en utvisning. Det kommer omöjliggöra stora delar av myndigheternas återvändandearbete och öka invandringen. 

Moderaterna driver i stället på för en human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi säger nej till olika former av kortsiktiga undantag. Det måste vara slut på att lappa och laga. Den som inte uppfyller lagens krav för uppehållstillstånd ska lämna landet.

Ansvaret för gymnasielagens brister vilar tungt på de partier som röstade ja till gymnasielagen. Att rösta för en amnesti vore lika fel. När riksdagen i dag ska ta ställning, står Moderaterna upp för ordning och reda i svensk migrationspolitik.


Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

De ensamkommande flyktingbarnen

LÄS VIDARE

Justera gymnasielagen för ensamkommande

ÄMNEN I ARTIKELN

De ensamkommande flyktingbarnen

Migrationspolitik

Maria Malmer Stenergard

Moderaterna

Invandringspolitik

Centerpartiet

Miljöpartiet