Vi är överens – och inför korttidsarbete

Januaripartierna: Tydligt att coronaviruset påverkar jobb i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med dagens besked om korttidsarbete stärker vi tryggheten för svenska arbetare samtidigt stärker våra företags konkurrenskraft, skriver Magdalena Andersson (S), Emil Källström (C), Mats Persson (L) och Per Bolund (MP).
Med dagens besked om korttidsarbete stärker vi tryggheten för svenska arbetare samtidigt stärker våra företags konkurrenskraft, skriver Magdalena Andersson (S), Emil Källström (C), Mats Persson (L) och Per Bolund (MP).

DEBATT. Sverige ligger i framkant som en av världens mest innovativa ekonomier. Som en liten exportberoende nation är vår förmåga att konkurrera på världsmarknaden avgörande för Sveriges ekonomiska välstånd. Några av våra främsta konkurrensfördelar är vårt innovativa näringsliv och goda möjligheter att ställa om till nya jobb när gamla försvinner.

Men när det kommer till uthålligheten vid kriser i vår omvärld så kan vi göra mer.

Sverige har sedan tidigare ett system för stöd vid så kallat korttidsarbete som innebär att anställda vid exempelvis en global ekonomisk kris tillfälligt går ner i arbetstid och lön i stället för att sägas upp. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Systemet gör det möjligt för företagen att snabbt skala upp produktionen igen när läget vänder.

Erfarenheterna från 2008 års finanskris visade på behovet av ett robust system för korttidsarbete. Efter finanskrisen införde Sverige också ett sådant system.

Trots att svensk och tysk industri drabbades av i princip samma produktionsbortfall sa svenska företag upp anställda i mycket högre utsträckning än sina motsvarigheter i Tyskland. Jobb som i många fall aldrig kom tillbaka i Sverige igen.

Det nuvarande systemet kan dock endast användas vid synnerligen svåra allmänna konjunkturlägen. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet är därför överens om att införa ett utvidgat system för korttidsarbete.

Reformen gör korttidsarbete möjligt även när omvärldshändelser orsakar en tillfällig kris hos enskilda företag eller branscher. Förslaget innebär att stöd kan komma att lämnas till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som rimligen inte hade kunnat förutses eller undvikas. Dessutom ska andra tillgängliga åtgärder ha uttömts.

Möjligheten att tillämpa korttidsarbete måste vara överenskommen i kollektivavtal eller individuella avtal. Arbetsgivare ska kunna få stöd under sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning.

Förslaget är viktigt för svenska företags konkurrenskraft eftersom företag i många andra länder redan har tillgång till ett liknande stöd. Med det här förslaget kan svenska företag därmed konkurrera på likvärdiga villkor. Förslaget stärker också tryggheten för svenska löntagare.

På kort sikt innebär det fortsatt möjlighet till försörjning i sämre tider men inte minst goda möjligheter att snabbt komma tillbaka i full sysselsättning så snart krisen är över.

Behovet av den här lagstiftningen är tydligt och arbetet har pågått en längre tid med att utvidga systemet för korttidsarbete. Utbrottet av det nya coronaviruset visar tydligt att produktion och jobb i Sverige påverkas av störningar i omvärlden. Företag i Sverige och löntagare får därför ett tydligt besked redan i dag om att systemet snart kommer att vara på plats.

När tillfälliga kriser uppstår i vår omvärld ska varken svenska jobb eller företag gå förlorade i onödan. Tvärtom har vi allt att vinna på att gemensamt ta ansvar för att viktig kompetens finns kvar i innovativa företag. Med dagens besked om korttidsarbete stärker vi tryggheten för svenska arbetare samtidigt stärker våra företags konkurrenskraft.


Magdalena Andersson, finansminister (S)
Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson (C)
Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L)
Per Bolund, biträdande finansminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE