Debatt

Sverige måste bli ett bättre land för äldre

Centerpartiet: Så vill vi säkra en trygg ålderdom

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är en skam att det fortfarande finns så stora brister som skapar otrygghet bland våra äldre. Det är hög tid att regeringen inser allvaret och prioriterar förbättringsarbetet för att säkra en trygg ålderdom, skriver Solveig Zander.
Det är en skam att det fortfarande finns så stora brister som skapar otrygghet bland våra äldre. Det är hög tid att regeringen inser allvaret och prioriterar förbättringsarbetet för att säkra en trygg ålderdom, skriver Solveig Zander.

DEBATT

DEBATT. För att säkra en värdig och trygg ålderdom måste förbättringar ske inom flera områden, för att möta alla individers olika behov och förutsättningar. Ekonomi, boende och vård är tre centrala områden som gäller pensionärer.

Centerpartiet ser ett akut behov av reformer inom dessa områden för att förbättra livskvaliteten för vår äldre befolkning. Det här är frågor som inte får dras i långbänk. Centerpartiet kräver därför att regeringen skyndsamt återkommer med konkreta förslag.

När det kommer till ekonomi så ska pensionssystemet förändras för att ge ett tydligare och mer förutsägbart system. Utöver det ska mer pengar tillföras till pensionssystemet.

Många pensionärer lever i dag med knappa resurser, trots att de har arbetat ett helt yrkesliv. Det ska löna sig att ha arbetat och pensionerna ska därför alltid vara högre för dem som gjort det. I dag är det inte så för de som haft ett oregelbundet arbete eller arbetat deltid med en mycket låg lön.

Riksdagen har av det skälet beslutat att ge före detta yrkesarbetare med låg lön ett extra tillägg, ett förslag som togs fram av den blocköverskridande Pensionsgruppen.

Det är dock endast en tillfällig lösning. Regeringen måste därför omedelbart påbörja arbetet med att ta fram ett nytt förslag i samarbete med Pensionsgruppen.

När det kommer till boende så behöver vi bygga fler äldrebostäder i hela landet. Trots att det finns byggbolag som är intresserade av att bygga äldrebostäder så uppstår alldeles för ofta bekymmer med markanvisningar, bygglov och otydliga upphandlingar.

Kommuner och länsstyrelser har olika krav på bostadens innehåll, vilket ger särkrav och tillägg. Kostnaden tenderar därför att bli hög och oklarheter och krångel gör att byggbolagen avstår från att ta sig an sådana projekt. Det gör att bostadsbyggandet tar alldeles för lång tid.

Det saknas i dag ett ensidigt regelverk, vilket försvårar och hindrar bostadsbyggandet. Vi anser att det behövs ett statligt regelverk, med en råmodell för vad som ska ingå i de olika boendeformerna för äldre, samtidigt som kommunernas upphandlingsreglementen måste förenklas.

Förändringarna skulle innebära att kostnaden för nyproduktion av äldreboenden blir lägre för alla parter – den äldre, kommunen och byggföretaget. Det viktigaste är att grundförutsättningarna är lika i alla kommuner, vilket gör att grundpriset blir lägre och eventuella tillägg kan beräknas därefter.

Ivo har med anledning av covid-19 gjort en granskning av äldreboenden och påpekat ett flertal brister. Bland annat har det investeringsstöd som infördes till äldreboenden år 2016 inte gett några synbara effekter. Centerpartiet förväntar sig att regeringen åtgärdar det och även rättar till andra brister som uppmärksammats.

När det kommer till vård och omsorg så är det behov som ofrånkomligt kommer med åldrandet, men behoven är personliga och därmed olika. Många seniorer är pigga och klarar sig mer eller mindre själva. De vill vara aktiva och vi vet att träning och meningsfulla aktiviteter bibehåller och utvecklar varje människas olika förmågor. Kommunerna har ett ansvar för att det finns aktivitetscentrum på våra äldreboenden, tillgänglig för alla pensionärer.

Socialtjänstens insatser hos äldre minskar och behandling för psykisk ohälsa behöver uppmärksammas. Vikten av god kost för äldre var något som bland annat påtalades i Socialstyrelsens lägesrapport ”Vård och omsorg av äldre” år 2019. Sedan dess har det dock varit tyst från regeringen. Inget har gjorts för att åtgärda de problem som lyftes i rapporten.

Centerpartiet vill se ett äldrevårdsprogram som riktar sig till alla efter avslutat arbetsliv. Äldrevårdsprogrammet ska baseras på vetenskap och vara inriktat på att erbjuda förebyggande rådgivning kring det som Socialstyrelsens rapport pekade på.

Det är viktigt att det finns personer med minst undersköterskeutbildning i hemtjänsten och på särskilda boenden.

Dessutom behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor, läkare och andra yrkeskompetenser som fysioterapeuter och arbetsledare. Vi vill se fler fasta tjänster inom äldrevården och att personalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Välutbildad och kunnig personal stannar kvar i arbetet och skapar kontinuitet i personalgruppen.

Alla måste kunna se fram emot seniorlivet och ålderdomen.

Det är en skam att det fortfarande finns så stora brister som skapar otrygghet bland våra äldre. Det är hög tid att regeringen inser allvaret och prioriterar förbättringsarbetet för att säkra en trygg ålderdom.


Solveig Zander, talesperson för socialförsäkringsfrågor (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Fattigpensionärerna

LÄS VIDARE

DEBATT Krävs det 5 700 döda för att ni ska se felen?

ÄMNEN I ARTIKELN

Fattigpensionärerna

Solveig Zander

Centerpartiet

Pensionärer

Covid-19

Otrygghet

Äldrevård