Med S och M hamnar Sverige på EU:s läktare

Liberalerna: Vi måste integreras än mer i EU

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är mycket olyckligt för Sverige att Socialdemokraterna och Moderaterna motsätter sig en fördjupning av det europeiska samarbetet, skriver Jan Björklund och Karin Karlsbro (L).
Foto: Urban Andersson
Det är mycket olyckligt för Sverige att Socialdemokraterna och Moderaterna motsätter sig en fördjupning av det europeiska samarbetet, skriver Jan Björklund och Karin Karlsbro (L).

DEBATT

DEBATT. Europa står inför ett avgörande vägval i maj när folket i medlemsländerna ska gå till valurnan för att rösta i det europeiska parlamentsvalet. Högernationalistiska partier som vill rasera det liberala samhällsbygget är på frammarsch. De är ett hot mot unionens liberala värderingar om öppenhet och frihet. Men det finns positiva krafter som vill gå åt andra hållet. I Frankrike och Tyskland har Macron och Merkel siktet på att fördjupa det europeiska samarbetet för framtiden. Inte gå bakåt, inte status quo, utan mer integration och samarbete; för jobb och tillväxt, för klimatet och för tryggheten.

Sveriges vägval handlar nu om vi ska hänga på och påverka eller om vi ska sitta på läktaren med armarna i kors när de stora länderna i Europa tar ledningen och formerar den europeiska framtiden.

Den fördjupade ekonomiska integrationen kommer att ske mellan euroländerna. Den som är med får större politiskt inflytande. Den som sitter på läktaren hamnar i periferin. Vår övertygelse är att Sverige ska vara med i EU fullt ut. Vi ska vara en del av EU:s inre kärna, med ett framtida mål om ett medlemskap i eurozonen. Den europeiska inre marknaden är världens största gränsfria ekonomiska samarbetsområde som ger företag tillgång till över en halv miljard konsumenter. Ska 28 länder i Europa hävda sig mot Kina och Asien och Trumps handelskrig, måste vi hålla samman och integreras än mer.

Det är mycket olyckligt för Sverige att Socialdemokraterna och Moderaterna motsätter sig en fördjupning av det europeiska samarbetet. Det handlar om motstånd till bankunionen som ska förebygga bankkriser. Det handlar om motstånd mot finanspakten som sätter upp regelverk för att förebygga ekonomisk kris. Det handlar om ett komplett motstånd mot att integreras i eurozonen. Men vi ser också samma tongångar på andra områden; man vill inte ha en europeisk koldioxidskatt som skulle vara ett effektivt sätt att minska utsläppen i Europa.

Socialdemokraterna har precis svängt och öppnar nu för att Sverige ska gå med i den europeiska åklagarmyndigheten som ska bekämpa ekonomisk brottslighet och Moderaterna vill inte ha ett europeiskt FBI som skulle fördjupa det polisiära samarbetet inom unionen. Ängsligheten inför att fördjupa det europeiska samarbetet är helt enkelt för stor.

Socialdemokraternas och Moderaternas skeptiska inställning till en fördjupning av det europeiska projektet är inte till gagn för Sverige.

Vi som är för att Sverige ska vara en del av den europeiska unionen måste också fundera över vad EU ska vara i framtiden. Tyskland och Frankrike, vars historia är själva essensen i det europeiska bygget, har nu taktpinnen för att i en svår tid utveckla och fördjupa samarbetet för framtiden. Vi liberaler vill att Sverige skapar framtidens Europa tillsammans med dem som tror på mer samarbete, för jobben, för klimatet och för tryggheten. Det är mycket olyckligt att riksdagens två största partier väljer att sätta Sverige på läktaren när framtiden avgörs på plan.


Jan Björklund, partiledare (L)
Karin Karlsbro, toppkandidat till Europaparlamentet (L)

Läs hela debatten här:

Publicerad:

LÄS VIDARE