Bostadsbristen grusar framtidsdrömmar

Dennis Wedin: Ingen ska behöva tacka nej till sin utbildning för att det inte finns lägenheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden är omfattande, och det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Ett av landets mest meriterade universitet, Chalmers, berättade nyligen att de är tvungna att neka utländska studenter plats, eftersom det saknas studentbostäder, skriver Dennis Wedin (M).
Utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden är omfattande, och det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Ett av landets mest meriterade universitet, Chalmers, berättade nyligen att de är tvungna att neka utländska studenter plats, eftersom det saknas studentbostäder, skriver Dennis Wedin (M).

DEBATT. I veckan får tusentals personer antagningsbesked till universitet. Men trots att man kommit in på sin drömutbildning kan man tvingas tacka nej om man inte hittar ett boende. Nu krävs det nationella byggreformer, en utredning om kreditrestriktionerna och ett avskaffande av det senaste amorteringskravet. Det behöver bli enklare för studenter att få en bostad.

Utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden är omfattande, och det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Ett av landets mest meriterade universitet, Chalmers, berättade nyligen att de är tvungna att neka utländska studenter plats, eftersom det saknas studentbostäder.

Organisationer har de senaste åren delat ut tält till studenter som inte har någonstans att bo och en fjärdedel av alla unga vuxna i Stockholm tvingas att bo kvar hemma hos sina föräldrar på grund av bostadsbristen. Vi har nått en situation där den akuta bostadsbristen skapar segregation, trångboddhet och grusar människors framtidsdrömmar.

Den grönblåa majoriteten i Stockholms stad arbetar för att öka bostadsbyggandet, exempelvis visar prognoser att vi kommer att nå både målet om 10 000 markanvisade bostäder och antalet planlagda bostäder. Vi arbetar hårt lokalt för fler bostäder, och särskilt med att bygga hyresbostäder med hyror som även unga, studenter och andra grupper har råd att efterfråga.

Stockholms stad har även en ungdoms- och studentbostadskö. Genom kontakter mellan bostadsförmedlingen och verksamma bostadsbolag kan vi få fastighetsägare att reservera bostäder för unga. Årsmålet för 1 500 förmedlade ungdomsbostäder och 2 500 studentlägenheter ser ut att uppnås. Men detta räcker inte, vilket Stockholms växande bostadskö också visar.

Något som snabbt skulle bidra till fler tillgängliga bostäder är att bättre nyttja det befintliga bostadsbeståndet. Då behöver möjligheten öka för privatpersoner att upplåta den egna bostaden.

Framförallt i de större städerna bör schablonavdraget höjas och andrahandsuthyrning skattebefrias för del av bostad. Det kan ge en tillfällig men viktig möjlighet för många studenter att vara inneboende.

Det tydligaste exemplet på hur bostadsmarknaden särskilt drabbar unga, är att en genomsnittlig 28-åring med fast jobb inte längre kan köpa sin första bostad. Detta i ett läge där vi kan se att unga själva uppger att man vill äga sitt boende framför att bo i hyresrätt, enligt undersökningar av Boinstitutet samt Sveriges Byggindustrier. Om unga vill äga sin bostad i framtiden så behöver vi sätta in åtgärder som underlättar för det.

En ung person som vill köpa en etta i Stockholmsområdet behöver i dag ha hundratusentals kronor i sparat kapital och en inkomst på 40 000 kronor i månaden. Detta är helt orimligt, och det handlar framför allt om att regeringen skärpte amorteringskravet för cirka ett år sedan. Ofta måste förstagångsköparna amortera hela 3 procent årligen på sitt lån.

Vi har det senaste året tydligt kunnat se hur bostadsmarknaden påverkats negativt utifrån att färre nu har råd att köpa. Det skärpta amorteringskravet behöver avskaffas.

Därutöver behöver kreditrestriktionerna utredas närmare. Det är viktigt att förhindra överbelåning, men också relevant att titta på nya lösningar som kan bidra till ett bättre läge för studenter. Exempelvis genom att göra det skattefritt för unga att spara, eller möjligheten för långivare till amorteringsfria perioder.

Bankernas krav att leva på kalkyler och kalkylräntor är ofta en bedömd boendekostnad som ligger långt högre än vad den faktiska boendekostnaden är. Det är något som regeringen behöver initiera en dialog om med banksektorn.

Överlag finns det samtidigt ett akut behov av att nationellt reformera plan- och byggreglerna. I dag är det en lång och krånglig process att bygga och många projekt försenas och fördyras. Reformer måste ske så att bostadshus kan byggas snabbare, billigare och med större flexibilitet.

I Stockholms stad har vi tillgänglig mark som skulle kunna användas till att bygga billigt, men nuvarande nationella regler gör det omöjligt. I det akuta läge som bostadsmarknaden befinner sig i hamnar studenterna i kläm. Regeringen behöver reformera plan- och bygglagen.

Ingen ska behöva tacka nej till sin drömutbildning för att det inte finns tillgängliga lägenheter.

Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd vid Stockholms stad (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE