Debatt

Asyllagen – ett stort socialt experiment

Asylkommissionen: Vårt mål är att ge dem som drabbats upprättelse

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Allt fler rapporterar om en svår situation bland asylsökande. Det handlar om oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld, skriver artikelförfattarna Sanna Vestin och Anna Lundberg.
Allt fler rapporterar om en svår situation bland asylsökande. Det handlar om oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld, skriver artikelförfattarna Sanna Vestin och Anna Lundberg.

DEBATT

DEBATT. Efter flera år av snabba lagändringar på asylområdet kommer allt fler alarmerande rapporter om att människor på flykt, inte minst barn och unga, far illa efter att ha sökt asyl i Sverige.

Därför bildas nu en granskningskommission för att undersöka vad det är som hänt och hur situationen kan förbättras.

I går den 18 juni beslutade riksdagen om förlängning av "den tillfälliga lagen" som redan gällt på asylområdet i tre år. Syftet med lagen var att göra det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, så att färre skulle söka sig hit. Denna lag förlängs nu med vissa förändringar utan att regeringen utvärderat lagens konsekvenser.

Under de tre åren den tillfälliga lagen gällt har fler lagändringar för asylsökande tillkommit, faktiskt fler än de flesta jurister eller ens beslutsfattare lyckas hålla reda på – än mindre de asylsökande. Praxis, det vill säga hur beslutsfattare och domstolar tolkar lagen, har också förändrats.

Allt fler rapporterar om en svår situation bland barn, unga och vuxna asylsökande. Det handlar om oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, social exkludering, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld.

Inte minst ensamkommande barn har drabbats, men även barn i familj.

Efter återkommande vittnesmål om brister i rättssäkerheten tyder mycket på att det har skett förskjutningar i grundläggande rättsprinciper. Men detta behöver granskas systematiskt. Vi bör också söka vilka positiva faktorer som leder till en fungerande asylprocedur och när tillstånd ges, en lyckad integration.

Därför har vi bildat en granskningskommission, knuten till Linköpings universitet. Det fullständiga namnet är "Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–2017". Vi kallar den Asylkommissionen.

Kommissionen består hittills av 42 personer från hela landet, varav många verksamma i asylsökandes organisationer eller i humanitära frivilligorganisationer eller nätverk.

Inom kommissionen finns jurister, läkare, lärare och andra professioner, personer med egen erfarenhet av asylprocessen och inte minst forskare.

I en första fas kommer vittnesmål att samlas in. Det kan bli hearings, rådslag, intervjuer enskilt och i grupp. Förutom asylsökandes egna levda erfarenheter som står i centrum, ska kommissionen identifiera de försök som gjorts till mobilisering för att hantera situationen.

Inför nästa fas planeras vetenskapliga studier kring asyllagstiftningen, mottagandet, praxis för asylskäl och humanitära/ömmande skäl samt situationen med tillfälligt uppehållstillstånd eller beslut om utvisning.

I slutfasen följer analyser och rekommendationer. Genom samarbeten mellan forskare, asylsökandes egna organisationer och det övriga civilsamhället hoppas vi på djupet kunna förstå konsekvenserna av den restriktiva utvecklingen.

Resultaten ska nå politiker och andra beslutsfattare, höja kunskapsnivån i samhället och bidra både till fortsatt forskning och till att direkt påverka lagstiftning och praxis.

Framför allt är förhoppningen att alla som utsatts för det stora sociala experiment som omläggningen av asylpolitiken utgör ska få talan och upprättelse.


Medlemmar i Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–2017, Asylkommissionen:
Sisela Abelli, jurist, Stockholms Stadsmission
Ayman Adel Amin, migrations- och asylrådgivare IM
Ulrika Andersson, Österlens stödförening för flyktingar och forskare Lunds universitet
Babak Behdjou, jurist, Barnrättsbyrån
Mira Björkegren, projektledare, Ensamkommandes Förbund Malmö
Eva Blomberg, professor i historia, Södertörns högskola
Lise Blomqvist, journalist, tidigare kommunikationschef Statens Invandrarverk, statlig utredare
Louise Dane, doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Pouran Djampour, doktor i socialt arbete, Malmö Universitet
Sara Edvardson Ehrnborg, ordförande Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, grundare yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut
Torun Elsrud, docent sociologi, lektor socialt arbete, Linnéuniversitetet.
Martin Enquist Källgren, jurist, Stockholms Stadsmission
Benjamin Fayzi, ordförande för ensamkommandes Förbund Stockholm och talesperson Ung i Sverige
Jacob Flärdh Aspegren, Hugo Stenbecks stiftelse
Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare samt volontär, bla initiativtagare till Agape Borås
Sara Granath, programansvarig Migration, Sverigeprogrammet inom Rädda Barnen
Sabine Gruber, universitetslektor och docent i socialt arbete, Linköpings Universitet
Aino Gröndahl, asylrättsjurist och offentligt biträde för hbtqi-asylsökande, RFSL
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, nu riksdagsledamot
Elisabeth Hultcrantz, läkare, medlem av Etikkommissionen, professor emerita Linköpings Universitet
Sofia Häyhtiö, vice ordförande samt samordnare i FARR, Forskningsassistent, Linköpings universitet.
Farhad Jahanmihan, doktorand, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Sofi Jansson-Keshavarz, doktorand i välfärdsrätt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
Frida Johansson Metso, leg psykolog
Anna Karlgren, handläggare/sakkunnig flykting- och asylfrågor i Svenska Kyrkan
Baharan Kazemi, doktorand, socialt arbete, GU
Lynn Khatib, aktivist, egen erfarenhet
Fatemeh Khavari, initiativtagare till Ung i Sverige
Mohamed Kiswani, projektledare, Palestinska Huset i Göteborg
Anna Lindberg, gästforskare vid SASNET, Lunds Universitet, samt styrelseledamot i FARR
Anna Lindblad, chefsjurist vid Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Anna Lundberg, professor i Välfärdsrätt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
Khaled Abdu Mohammedsaid, journalist och redaktör för tidningen AlKompis, Human Rights Watch recipient av Hellman & Hammett award år 2003
Alexandra P Palm, asyljurist, RFSL Ungdom
Sooz Romero, metodutvecklare och kommunikatör för projektet Disabled Refugees Welcome
Emma Salomonsson, paralegal engagerad inom frivilligsektorn (gällande flyktingar i Göteborg)
Hanna Scott, jurist vid Unga Forum, Skåne Stadsmission
Madelaine Seidlitz, jurist, ansvarig flykting-och migration i svenska sektionen av Amnesty International
Åsa Söderqvist Forkby, socionom, doktor i socialt arbete, Linnéuniversitet
Sanna Vestin, informatör och styrelseledamot i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Michael Williams, medlem i SKR:s migrationsarbetsgrupp, vice ordförande FARR
Josefin Åström, styrelseledamot FARR, masterstudent internationell migration och etniska relationer på Malmö universitet

  • Kommissionen har också tillgång till en extern expertgrupp bestående av verksamma advokater specialiserade på migrationsrätt


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

LÄS VIDARE

Linköpings universitet utrymt efter hot

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Migration

Mänskliga rättigheter

Migrationspolitik

Flyktingpolitik

Linköpings universitet

RFSL