I dag har ni chansen – rädda assistansen

Vänsterpartiet: Upp till bevis – nu kan socialutskottet stoppa indragningen av LSS

Publisert:
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att kunna leva ett fullvärdigt liv trots funktionsnedsättning är en rättighetsreform som måste värnas. I dag har politikerna chans att göra just det – och rösta på vänsterpartiets förslag i socialutskottet. Det är upp till bevis nu, skriver Maj Karlsson (V).

DEBATT. LSS är en av de viktigaste och mest värdefulla reformerna som har genomförts i Sverige. Reformen kom till för att personer med omfattande funktionsvariationer skulle ges specifika rättigheter som ger dem samma möjlighet att leva som alla andra.
Lagstiftningen har haft stor betydelse för att kunna säkerställa ett fullvärdigt liv med självbestämmande och att människor med funktionsvariationer kan vara fullt delaktiga i samhället. LSS är en fin frihets- och rättighetsreform som måste värnas.

I media, men också i personliga berättelser ställda till mig som politiker, får vi nu ta del av många vittnesmål från människor som får sin hela tillvaro och vardag kullkastad på grund av plötsligt indragna timmar och avslag på ansökningar om assistans.
Att människor nekas hjälp som de har rätt till är en direkt följd av bland annat regeringens uppdrag till Försäkringskassan. Det är inte rimligt och det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Vänsterpartiet ser med mycket stor oro på den utveckling som orsakats av regeringens agerande kring LSS. Det handlar dels om att regeringen via regleringsbrevet för 2016 gett Försäkringskassan ett ändrat uppdrag, men också om den utredning man har tillsatt om LSS.
I de nya direktiven till Försäkringskassan för assistansersättningen anges som mål att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.
I klartext betyder detta att sänka kostnaderna. Sedan detta regleringsbrev börjat gälla så har Försäkringskassans praxis genomgått en påtaglig förändring.
Myndigheten pekar själva ut det nya målet från regeringen som anledning. Dessutom har den utredning om LSS som regeringen tillsatt, ett ensidigt fokus på att sänka kostnader vilket var en besvikelse för både (V) och för stora delar av handikapprörelsen.

Att ha en generell och generös välfärd som fördelas efter behov kostar pengar, det är vi i (V) väl medvetna om. Med det är också ett mycket bra och effektivt sätt att omfördela resurser mellan människor – från rika till fattiga och från män till kvinnor. Vänsterpartiet vill ha en ekonomi som fungerar för alla, inte bara de rikaste. Idag har vi ett skattesystem som bland annat genom generösa avdragsmöjligheter är riggat för rika. Om vi ska klara att bibehålla och utveckla välfärden så krävs det också ökad finansiering.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstiftning den är. Vi vill ha ett samhälle där det självklara målet är att människor med funktionsvariation ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra.
Det är mot denna bakgrund (V) har tagit ett utskottsinitiativ för att se till att regeringen ändrar sig och att människor får den assistans de behöver. I dag behandlas detta förslag i riksdagens socialutskott.
I och med vårt initiativ finns möjligheten att hejda den oroväckande utvecklingen kring LSS genom att regeringen uppmanas att stryka skrivningen Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Också delar av oppositionen har glädjande nog i debatten sagt sig vilja värna LSS-lagstiftningen. Kristdemokraternas partiledare skrev i Aftonbladet att ”det kan inte vara acceptabelt att rättigheter som fastställs i lag begränsas utan att det finns folkligt förankrade beslut om att så ska ske” och Liberalerna har låtit meddela att det är cyniskt att skära på de allra mest utsatta.
Därför förväntar vi oss stöd framför allt från dessa två, men gärna fler, borgerliga partier nu när möjligheten ges att påverka politiken i rätt riktning.
I dag är det upp till bevis. Det är ju de facto människors möjlighet att leva sina liv som står på spel. Om de borgerliga partierna inte röstar för utskottsinitiativet så är det inte bara regeringen utan också de borgerliga som är de assistansberättigade svaret skyldiga.

Maj Karlsson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: