ÅSIKT

Även hästar behöver skydd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Jag är innerligt trött på att vi i Sverige bara kan diskutera en fråga i taget. Finns det ingen mångfald i tänkandet? Jag ska ta ett exempel. Djurskyddsmyndigheten meddelade i förra veckan att den ville införa regler mot att hästar skulle stå ensamma. De mår dåligt av detta. Som hästägare kan jag bara instämma. Jag har sett ensamma hästar brytas ner psykiskt och sedan nödslaktas, hästar är flockdjur.

Hur som helst borde detta väcka en diskussion om djurhållningen och djurskyddet i Sverige. Vi är förmodligen först i världen med sådana långtgående reformer för djuren. Men icke!

”Hästar”, utbrister folk förskräckt. Ska vi inte först tänka på barnen, för att inte tala om alla ensamma gamla. Människor borde heller inte få vara ensamma. Jag känner igen mönstret. Vill någon politiker satsa på kulturen då utbrister andra förskräckt. Satsa på kultur när gamla faster Beda på långvården lider.

Ursäkta, vilket futtigt tänkande! Ett bra samhälle har plats för alla och solidaritet bör väl sträcka sig till allt levande. Kulturen är precis som hästarna viktiga för tillväxten och förmodligen också för gamla faster Beda på långvården.

Lotta Gröning