ÅSIKT

Estrada och Sarnecki svarar

DEBATT

Debatten om en ökning av våldsbrotten fortsätter

Ökar den grova våldsbrottsligheten kraftigt? Ja, enligt Mårten Landahl. Nej, menar professor Jerzy Sarnecki och docent Felipe Estrada i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Är flertalet kriminologiska forskare så förblindade av dogmer och ideologi att man inte förmår att uppfatta verkligheten? frågar sig Mårten Landahl retoriskt i senaste numret av säkerhetsindustrins tidskrift Aktuell Säkerhet och han upprepar den populistiska anklagelsen i Aftonbladet.

Enligt Landahl ”analys” ökar den grova våldsbrottsligheten mycket kraftigt. Faktum är dock att Landahls kunskaper i ämnet inte baserar sig på egen forskning utan på en blandning av hörsägen, anekdoter samt missuppfattningar av forskningsläget.

Landahl ägnar också en betydande del av sitt debattutrymme till att hänvisa till känslan som finns av en våldsökning hos allmänheten respektive hos verksamma inom utsatta yrken.

Han tillbakavisar värdet av dödsorsaksstatistiken, alltså det mått på det grövsta våldets omfattning som övriga experter anser vara det mest säkra, med orden ”De som kommer in döda dör. De andra överlever”. Enligt Landahls logik skulle Anna Lindh aldrig ha omkommit av sina skador och inte heller den man som nyligen sparkades till döds på Kungsgatan eftersom sjukvården numera tydligen klarar av alla fall som inte kommer in döda.

Fakta är att allmänhetens utsatthet för våld som kräver sjukvård uppvisar varken ökningar enligt deras egna uppgifter som de kommer till uttryck i offerundersökningar, patientregistret eller södersjukhusets uppgifter om akutintag.

ROKS skulle också ha rätt i sin känsla att kvinnor mer eller mindre dagligen mördas i Sverige av helt vanliga män och att det existerar pedofilnätverk som ritualmördar barn - eftersom de dagligen möter kvinnor som utsätts för våld borde de ju veta, tycks Landahl mena.

Fakta är att de allra flesta människor i Sverige har varken genom egna erfarenheter eller genom närstående kommit i kontakt med grövre våldsbrott. De bildar sig istället uppfattning om våldets omfattning och utveckling genom medierna.

Sanningen om vålds- och brottsutvecklingen är dessutom självfallet mer komplicerad än att den kan sammanfattas med den simpla retorik som Landahl använder sig av. En debatt med Landahl ser vi därför som meningslös.

Vad vi med denna korta artikel istället vill göra är att erbjuda den intresserade allmänheten att själva bilda sig en uppfattning om denna viktiga fråga genom att läsa de vetenskapligt granskade arbeten som finns fritt tillgängliga på våra institutioners hemsidor.

Läs Mårten Landahls debattartikel

Författarnas länkar:

Felipe Estrada , docent vid Institutet för Framtidsstudier , Jerzy Sarnecki , professor vid kriminologiska institutionen Stockholms universitet