ÅSIKT

Dubbla budskap från LO

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

DUELLEN: Om kollektivavtalen och framtiden

Foto: ”Det är inte acceptabelt att LO gör den ena beställningen efter den andra till regeringen om lagstiftning som bakbinder arbetsgivaren. Detta gör att trovärdigheten för kollektivavtalen försvinner.” skriver Jan-Peter Duker.

De fackliga organisationerna med LO i spetsen säger sig vilja slå vakt om den rådande svenska kollektivavtalsmodellen.

Jag tycker också att det bästa sättet att reglera anställningsvillkor och förhållanden på arbetsmarknaden är genom kollektivavtal. Men för att detta ska fungera krävs för det första att det finns en balans mellan parterna som ingår kollektivavtal. Genom den obegränsade rätten till fackliga stridsåtgärder i avtalsförhandlingarna råder i praktiken en total obalans som gör att facken kan diktera villkoren och dessutom urholka avtalens värde genom att inte respektera fredsplikten.

För det andra måste man kunna lita på motparten. Det är inte acceptabelt att LO och dess förbund gör den ena beställningen efter den andra till regeringen om lagstiftning som bakbinder arbetsgivaren i frågor som naturligen bör hanteras i förhandlingar om kollektivavtal. Detta gör att trovärdigheten för kollektivavtalen försvinner. Bara under senare tid har LO beställt eller understött lag-stiftning om bl a följande ingrepp mot arbetsgivarna.

Deltidsanställda skall ha rätt till heltidsanställning

Rätt till partiell tjänstledighet. Anställda skall ges en generell rätt att vara ledig från jobbet utan att behöva ange något skäl.

Sämre möjligheter att visstidsanställa. En visstidsanställning skall normalt inte få vara längre tid en 12 månader och företrädesrätt till ny anställning ska gälla redan efter sex månader.

Ökat rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren. Meningen är att arbetsgivaren skall bli skyldig att rehabilitera sjukskrivna anställda oavsett om sjukdomen har samband med arbetet eller privatlivet.

Dessa krav på lagstiftning får mycket allvarliga konsekvenser för arbetsgivarens möjligheter att organisera sin verksamhet och vilja att anställa. Arbetslösheten skulle öka ytterligare. Kvinnor, ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa skulle drabbas särskilt hårt.

Om LO menar allvar med sitt tal om att värna kollektivavtalen bör dessa krav på lagstiftning dras tillbaka.

Under den gångna veckan har LO:s ambivalenta hållning till kollektivavtalen åter blivit uppenbar. När en kollektivavtalsstridig vild strejk lamslog Stockholms tunnelbana var det helt tyst från LO-borgen. Ska kollektivavtalen vara trovärdiga måste de respekteras – alltid. Det är Svenskt Näringslivs uppfattning.

DUELLEN – om kollektivavtalen och framtiden

Jan-Peter Duker (Vice VD i Svenskt Näringsliv)