Debatt

Socialdemokraterna retuscherar historien

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gunnar Axén (M): S vill gå tillbaka till den gamla fiaskopolitiken

Veronica Palm skriver i Aftonbladet att regeringen sviker de sjuka. Sveket kom snarare från Palm och socialdemokraterna. Vi behöver inte gå längre tillbaka i tiden än för drygt tre år sedan, innan det förra valet, för att kunna visa hur tiotusentals människor lämnades åt sina egna öden i långa passiva sjukskrivningar. Socialdemokraternas oförmåga att erbjuda tidiga, aktiva rehabiliteringsinsatser ledde till att över 140 människor om dagen förtidspensionerades bort till ett liv i permanent utanförskap. Av dem var över 10 stycken om dagen under 25 år gamla. Människor som hade hela livet framför sig fick sina drömmar krossade och gömdes och glömdes i förtidspensioneringar.

Ingen ska fastna i långa sjukskrivningar. När Alliansen vann väljarnas förtroende gjorde vi därför upp med den passiva politiken där människor gick sjukskrivna i åratal utan att få vare sig rehabilitering eller hjälp för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet. Med tidiga, aktiva rehabiliteringsinsatser ger vi nu tiotusentals människor det stöd de länge har behövt men aldrig har fått.

De som har varit sjukskrivna i mer än 2,5 år erbjuds nu ett nytt program hos Arbetsförmedlingen. Genom den största satsningen som någonsin gjorts för långtidssjukskrivna får de nu ta del av individuellt anpassad rehabilitering med utgångspunkt i varje enskild persons möjligheter och hälsa. För de vars hälsa eller andra förutsättningar sätter stopp för rehabiliteringsarbetet finns fortfarande en möjlighet till förlängd sjukpenning eller förtidspension. En stor och utsatt grupp som tidigare övergavs i passiva sjukskrivningar får nu ta del av aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering. I vår politik står friskhetens möjligheter i centrum istället för sjukdomens begränsningar. Genom tidiga, aktiva rehabiliteringsåtgärder har den rehabiliteringskedja vi införde 2008 redan gett tydliga resultat. I dag är nästan 100 000 personer färre sjukskrivna och över 50 000 färre är förtidspensionärer jämfört med år 2006.

Veronica Palm skriver att sjukskrivningarna minskade mer under socialdemokraternas sista tre år vid makten än under regeringens första tre. Detta är visserligen sant. Men bakgrunden till detta är inte lika smickrande för Veronica Palm som den vid första anblicken kan tros vara. Detta berodde nämligen på att socialdemokraterna, med syfte att förbättra sjukskrivningsstatistiken, gav tiotusentals sjukskrivna människor förtidspension. Under Socialdemokraternas sista tre år vid makten ökade antalet förtidspensionärer med 48 000. Många människor som fortfarande ville och med rätt stöd kunde ta sig tillbaka till arbetslivet fick höra att de aldrig mer skulle kunna arbeta.

Om de tre vänsterpartierna vill vara trovärdiga måste de presentera en egen, ny politik. De få besked som Veronica Palm har gett om en rödgrön sjukförsäkring tyder snarast på en återgång till den fallerade sjukförsäkringen som låste fast hundratusentals människor i långa passiva sjukskrivningar. Även om tonläget i debatten ofta går högt lyser de konkreta förslagen från oppositionen likväl med sin frånvaro.

Vi i Alliansen vet vad vi vill. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska alltid känna tryggheten i att ha ett starkt skydd. Med en aktiv rehabilitering, hjälp och stöd erbjuder vi nu kortare vägar tillbaka till arbetslivet.

Gunnar Axén

Riksdagsledamot (M) och ordförande i socialförsäkringsutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik