Debatt

Hur vill du göra med straffen Bodström?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Henrik von Sydow (M): Duckar frågan om de rödgrönas syn på brott – reform med straff i proportion till brottets allvar rivs upp av rödgröna

SKRIVER BÖCKER Thomas Bodström håller releasefest för nya boken Lobbyisten på Pressklubben – men duckar debatten om de rödgrönas syn på brott och straff, skriver Henrik von Sydow.
SKRIVER BÖCKER Thomas Bodström håller releasefest för nya boken Lobbyisten på Pressklubben – men duckar debatten om de rödgrönas syn på brott och straff, skriver Henrik von Sydow.
”Mitt tips är att om Mona Sahlin blir statsminister kan vi kallt räkna med att Thomas Bodström lägger fram förslag om ett återinförande av halvtidsfrigivning”, skriver dagens debattör.

I dag skärps straffen för grova våldsbrott: misshandel, rån och våldtäkt. Det är en viktig del av alliansregeringens reformagenda som syftar till att höja straffen för våldsbrott och öka människors skyddsvärde med mer rättvisa straff. Många svenskar vill ha straff som speglar brottets allvar. I dag tar vi steg mot detta.

Skärpta straff vid våldsbrott – tillsammans med fler poliser­ – är nycklar för att mer rät­tvisa ska skipas och att tryggheten ska öka. Våld eller hot om våld ska inte accepteras för att upprätthålla en över och underordning av människor. Skärpta straff är reformer som betyder allra mest för dem som i dag lever sina liv i skuggan av brott och i rädsla att bli utsatta för våld och övergrepp.

Med den nya lagstiftningen bryts en tradition med rötterna i 1970-talet av överslätande inställning och alltför låga straff för våldsbrott och övergrepp. Nu ökar domstolarnas möjligheter att åstadkomma straff som står i proportion till brottets allvar.

Mot detta står de tre vänsterpartierna. Socialdemokraterna vill bilda regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet – de två partier i riksdagen som av ideologiska skäl motsätter sig skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Vänsterpartiets prioriterade rättspolitiska reform är i stället att återinföra halvtidsfrigivningen vilket innebär att låga straff för grova brott ska göras ännu lägre och fängelsedömda ska friges efter halva strafftiden.

Det är samma förslag som riksdagsledamot Thomas Bodström drev som socialdemokratisk justitieminister: ”Idén att återiföra halvtidsfrigivning ska utredas närmare”, hette det när Thomas Bodström som justitieminister krattade i manegen för att i all praktik korta strafftiderna i Sverige.­

Socialdemokraterna anför ofta att det saknas forskning som visar att straffskärpningar leder till minskad brottslighet. Samtidigt: var finns den forskning som visar att lägre straff leder till färre brott?

Det vi vet är att kombinationen av mer arbetslinje och jobb, mer kunskapslinje i skolan, tillsammans med fler och bättre arbetande poliser och skärpta straff som markerar allvaret i brottet, sammantaget är avgörande faktorer för att nå mål om minskad brottslighet och ökad trygghet.

För Moderaterna är det viktigt att bekämpa både brott som begås och brottslighetens grogrund. Om just detta – arbetslinjen, kunskapslinjen, fler poliser och skärpta straff – vill vi ta en viktig debatt med vänsteroppositionen.

Med utsiktspunkt från riksdagens justitieutskott är det samtidigt uppenbart att Thomas Bodström nu till varje pris vill undvika debatt om de rödgrönas syn på rättvisa, brott och straff.

Thomas Bodström har ohygglig kapacitet att konstant ifrågasätta regeringen, ständigt publicera nya deckare, återkommande försvara kändisar i rättegångar och frekvent mingla vid filmpremiärer. Samtidigt dröjer han med besked till svenska folket om vad de tre vänsterpartierna faktiskt vill genomföra om Mona Sahlin tar makten i höst.

Hur blir det med återinförandet av halvtidsfrigivning? Vill de rödgröna göra det som varit generellt låga straff ännu lägre för misshandel, rån och våldtäkt?

Det är frågor som inte får något svar: idén är i stället att väljarna ska få vänta med besked om de rödgrönas syn på brott, straff och rättvisa till efter valdagen. Mitt tips är att om Mona Sahlin blir statsminister kan vi kallt räkna med att Thomas Bodström lägger fram förslag om ett återinförande av halvtidsfrigivning och lägre straff för grova brott – efter valdagen. Så min rekommendation till väljarna är att ställa frågor om vilken syn på brott och straff som de rödgröna står för – och kräva ett gemensamt besked från vänsteroppositionen i god tid före valdagen.

Jag tror att vi är många – och många som traditionellt har röstat på Socialdemokraterna – som nu inte vill ge Mona Sahlin och vänsteroppositionen mandatet att riva upp alliansregeringens reformer, som nu ökar möjligheterna till rättvisa straff som står i proportion till brottens allvar.

Henrik von Sydow

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt