Småbarnsföräldrar är bättre konsulter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hans Ehrenborg anställer gärna medarbetare med småbarn – de är effektiva, stresståliga och duktiga på att lyssna

SCB:s undersökning stämmer väl med den undersökning vi själva lät göra 2008, som visade att var tredje svensk upplever att arbetsgivare föredrar anställda utan småbarn.

Vi tänker tvärtom. Xlent är ett it-konsultbolag med omkring 50 anställda och hos oss ser vi föräldraskap som något positivt. Min erfarenhet är att livet som småbarnsförälder utvecklar sidor som är till stor nytta i arbetslivet, som god förmåga att prioritera och fokusera. Småbarnsföräldrar har ofta hög stresströskel och tvingas släppa jobbet när de kommer hem. Föräldralivet innebär också orubbliga deadlines i form av dagishämtningar, som gör att du måste se till att så saker gjort på en gång. Jag kan inte tänka mig bättre egenskaper för en konsult. Det höjer både kvaliteten och effektiviteten i arbetet.

Vi anstränger oss för att vara flexibla och anpassningsbara, så att den enskilda kan få yrkeslivet och familjelivet att gå ihop. Det ger oss en bra stämning på jobbet, stort engagemang och samtidigt mycket lojala och nöjda medarbetare. Många av våra medarbetare arbetar deltid och flexar med tiden. Vi strävar efter en kultur och arbetsmiljö som uppmuntrar och tillåter att man kombinerar barn och karriär. Det är också viktigt att förvalta det humankapital som finns. Man blir ju inte en sämre konsult för att man skaffar sig barn.

Jag har själv två barn, något som gjort mig bättre på att lyssna och vara mer närvarande – egenskaper jag har glädje av i jobbet. Jag anställer gärna småbarnsföräldrar. Det är synd att många arbetsgivare missar potentialen i den gruppen.

Hans Ehrenborg,
Affärsområdeschef XLENT Business Integration

Publisert: