Debatt

Tvinga inte på oss er extrema kristendom

Debattörerna: Ultrakristna grupper vill ta bort vår frihet att välja själva – och de tar sikte på Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På bilden: En abortmotståndare (t h i bild) försöker ta ett krucifix från en abortförespråkare (t v i bild) under en demonstration i Polen 2007.
På bilden: En abortmotståndare (t h i bild) försöker ta ett krucifix från en abortförespråkare (t v i bild) under en demonstration i Polen 2007.

DEBATT

DEBATT. I Europa har vi under senare år kunnat se en allt mer växande och väl organiserad anti-choice rörelse som hotar de framsteg vi gjort under decennier vad gäller rättigheter, jämställdhet och individuell frihet. Genom att bland annat tvinga fram folkomröstningar och driva rättsprocesser attackerar de den frihet och de rättigheter som vi tar för givna. Medan förekomsten av ultra-konservatism varit uppenbar har kunskap saknats om hur dessa aktörer organiseras, finansieras och infiltrerar.

I ljuset av dessa frågor släppte vi i European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) nyligen en internationellt uppmärksammad rapport om en av Europas anti-choice rörelser nämligen Agenda Europe. Det är ett extremistiskt nätverk av europeiska kristna. I boken ges en inblick i deras arbete, finansiering, strategi och mål.

Av deras manifest ”Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe” framgår att målet för denna ultra-konservativa och kristna extremistiska grupp är att kriminalisera samkönade relationer, partnerskap och äktenskap; förbjuda skilsmässor; förbjuda homosexuella att adoptera; kriminalisera abort; förbjuda sterilisering; förbjuda försäljning och användning av preventivmedel; kriminalisera IVF (provrörsbefruktning); förbjuda fosterdiagnostik; kriminalisera stamcellsforskning med mera.

Kort sagt, Agenda Europes agenda går ut på att tvinga på sin personliga religiösa övertygelse på oss andra via lagar och regler som gör att kvinnor ska tvingas bära oönskade graviditeter, staten ska kontrollera vem som kan älska, gifta sig och kalla sig en familj och det offentliga ska avskräcka individer från att bestämma vad som är rätt för dem.

Vi vuxna medborgare ska fråntas rätten att göra våra egna livsval. Agenda Europe har siktet inställt på de grundläggande värderingarna inom den Europeiska unionen nämligen personlig frihet och autonomi. I syfte att såväl inom som utanför Europa stoppa och backa tillbaka de framsteg som gjorts avseende frihet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I stället för att vara en oorganiserad röra av hat som vi ofta avfärdar liknande grupper för att vara är Agenda Europe anmärkningsvärt väl organiserade, finansierade och nätverksbyggande. De tycks vara framgångsrika i att ständigt bilda en starkare och mer vidsträckt rörelse. Flera högprofilerade och inflytelserika personer deltar vid deras möten och konferenser. Deras allt större demonstrationståg i europeiska städer är en anledning till oro, framförallt då vi ser en ökad trend för ungdomar att gå med dessa förtryckande grupper.

Agenda Europa producerar konkreta resultat genom att till exempel driva fram förbud mot så väl abort som könsneutrala äktenskap i flera centrala europeiska länder. Till exempel finns kopplingar från Agenda Europe till anti-abortinitiativ i Polen, Spanien och på EU-nivå, samt till anti-gay-äktenskapsrörelser i Kroatien, Rumänien och Slovenien. De är aktiva i mer än ett dussintal länder, i Europarådet och i den europeiska unionens institutioner med att driva frågor som syftar till att begränsa kvinnors och hbti-personers rättigheter. I Sverige finns kopplingar till de svenska barnmorskefallen, som också omnämns i gruppens manifest.

Som ett av de mest progressiva länderna är Sverige ett utpekat viktigt strategiskt land att verka i.

I dag utgör ultra-konservatism ett verkligt hot mot det öppna liberala samhället.

Om vi vill fortsätta bo och leva i ett samhälle där vi alla är fria att älska den vi vill, att själva välja vår livspartner, att själv avgöra om och när vi vill ha barn, där kvinnor kan söka nödvändig hälso- och sjukvård utan tabun eller begränsningar så är det vår fasta övertygelse att kunskap och medvetenhet om hur rörelser som Agenda Europe fungerar är avgörande.

Utan den insikten kan vi inte skydda ett modernt, inkluderande och tolerant Europa.

En av Agenda Europes strategier är att infiltrera och påverka EU:s institutioner. Med valet till Europaparlamentet 2019 har nätverket stora möjlighet att förverkliga detta. Våra grundläggande rättigheter är inte ristade i sten. De kan lätt förgås om vi inte är vaksamma. Därför behöver alla vi som tror på lika rättigheter för alla stå redo att försvara kvinnors och hbti-personers rättigheter.


Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (M) och President för European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF)
Neil Datta, generalsekreterare för European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) och redaktör för rapporten “Restoring the Natural Order: The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction”


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Ulrika Karlsson

LÄS VIDARE

DEBATT. Våra skattepengar ska inte göda extremism

ÄMNEN I ARTIKELN

Ulrika Karlsson

Abort

EU-politik

Europarådet

Globalisering

Populism