Sluta straffa dem som behöver LSS, F-kassan

Debattörerna: Rätten till personlig assistans är en av de viktigaste frihetsreformerna i vårt land

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi måste börja se värdet av den personliga assistansen, skriver arbetsterapeuterna Ida Kåhlin och Ulrica Lundström.
Vi måste börja se värdet av den personliga assistansen, skriver arbetsterapeuterna Ida Kåhlin och Ulrica Lundström.

DEBATT. Vid flera tillfällen denna sommar har vi genom press och sociala medier tagit del av personliga berättelser om rädsla, frustration och upplevda kränkningar i samband med Försäkringskassans bedömningar inför beslut om personlig assistans.

Vårt välfärdssamhälle är på väg att ta ett kliv bakåt. Nu är det dags att vi tillsammans återskapar tryggheten och rättigheten till aktiva liv för personer med funktionsnedsättning.

I sitt sommarprat beskrev Jonas Waltelius, Lyssnarnas Sommarvärd 2018, beroendet av personlig assistans som en hatkärlek. Enligt Waltelius påminner den om ens begräsningar till följd av nedsatt funktion, men skapar samtidigt trygghet och möjlighet till delaktighet i vardagens alla självklara aktiviteter.

På senare år har dock den tidigare trygga vardagen för många personer med funktionsnedsättningen börjat vackla och kantas nu istället av frustration och rädsla för att nekas de insatser som LSS ger rätt till.

Som en av välfärdens professioner kan vi inte längre se på. Det måste bli ett slut på misstänkliggörande och bestraffning av enskilda personer. Tillsammans måste vi se till att vi utvecklar, inte avvecklar, vår välfärd.

Rätten till personlig assistans är en av de viktigaste frihetsreformerna i vårt land och något som måste värnas. För att göra det behövs bedömningar som bygger på respekt för den enskilde, som sker med utgångspunkt i personens syn på sin situation och som bygger på metoder som är valida och reliabla genom vetenskap och beprövad erfarenhet.

I ett flertal rapporter, från såväl Inspektionen för socialförsäkringen som Försäkringskassan själva, efterfrågar handläggare tydligare vägledning för att kunna genomföra enhetliga, transparenta och rättssäkra bedömningar. Här finns en utvecklingspotential.

Som en av välfärdens professioner vill vi ta vårt ansvar. Vi kräver att vår kompetens används på bästa möjliga sätt för både individ och samhälle, inte till att ”klocka aktiviteter” i syfte att minska antalet assistanstimmar. Det strider mot vår yrkesetiska kod.

Arbetsterapeuter är experter på det dagliga livets aktiviteter. Vi använder personcentrerade och vetenskapligt testade metoder för att utreda personers aktivitetsförmåga i vardagen. En arbetsterapeutisk bedömning utgår från personens egen syn på vilka aktiviteter som är viktiga och hur de ska utföras.

För någon kan det exempelvis vara viktigt att få hjälp med personlig hygien som dusch och påklädning för att ha krafter kvar till att arbeta, någon annan behöver enbart tillsyn vid förflyttning i och ur rullstol och en tredje behöver omfattande stöd för att kunna kommunicera med sin omgivning. Det är om detta som bedömning inför beslut om personlig assistans borde handla, inte antalet minuter för ett toabesök.

Ett restriktivare användande av LSS är inte en hållbar utveckling, varken socialt eller ekonomiskt. Vi har inte råd att ta ett steg tillbaka. Vi måste börja se värdet av den personliga assistansen och fokusera på hur vi tillsammans kan bli bättre på att främja allas rätt till delaktighet i så väl sina dagliga liv som i samhällslivet.

Arbetsterapeuter borde vara en självklar del av den utvecklingen. Vi vill därför uppmana Försäkringskassan att använda vår kompetens i större utsträckning för att inte bara göra enskilda bedömningar som kan ligga till grund för beslut om personlig assistans, utan även för att tillsammans med andra professioner arbeta fram bedömningsunderlag som kan ge trygga och rättvisa bedömningar och därigenom återskapa rätten till aktiva liv för personer med funktionsnedsättning.

Ida Kåhlin, legitimerad arbetsterapeut, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Ulrica Lundström, legitimerad arbetsterapeut, filosofie doktor i arbetsterapi, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE