ÅSIKT

FP:s ”Landskronamodell” är en katastrof för de drabbade

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Liberaldemokraten svarar på Torkild Strandbergs och Mattias Adolfssons (FP) förslag om att ”socialbidragstagare ska jobba för pengarna”.

Folkpartisterna Torkild Strandberg och Mattias Adolfsson skriver i Aftonbladet om den så kallade ”Landskronamodellen”. Folkpartistyrda Landskrona införde 2006 ett system med krav på motprestation för social­bidrag. Partistyrelsen har föreslagit att denna Landskronamodell ska bli politik för hela Sverige.

Men vad Strandberg och Adolfsson inte nämner är att hemlösheten i Landskrona ökat enormt.

Det finns många problem med förslaget från FP. Kritiker har pekat på att det kan störa arbetsmarknaden i kommunerna och att personerna som deltar i insatserna kommer att få svårare att söka arbete. Men det allvarligaste är nog att flera grupper riskerar att mista sitt försörjningsstöd, och bli hemlösa, som alkoholister, narkomaner och psykiskt sjuka, samt folk som fasats ut från sjukförsäkringssystemet, eftersom de får svårt att delta i det FP kallar motprestationer.

Mycket riktigt är det det som inträffat i Landskrona!

Helsingborgs Dagblad den 10 oktober 2005 berättar att det fanns 18 hemlösa i Landskrona. På Landskrona Direkts hemsida läser vi att den 19 augusti i år fanns 347 hemlösa. 105 barn levde som hemlösa.

En annan modell än denna vore önskvärd av ett liberalt och medkännande parti än denna ”Landskronamodell”.

Torbjörn Jerlerup, liberaldemokrat och liberal bloggare