Elever som missköter sig måste stängas av

Replik från gymnasielärare om våldet i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för lärarförbundet,  missar en mycket viktig del av pusslet. Min uppfattning är att det på många skolor råder en utbred normlöshet, skriver Alexander Akterin, gymnasielärare.
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för lärarförbundet, missar en mycket viktig del av pusslet. Min uppfattning är att det på många skolor råder en utbred normlöshet, skriver Alexander Akterin, gymnasielärare.

REPLIK. Johanna Jaara Åstrand, ordförande för lärarförbundet, föreslår ett antal åtgärder för att stoppa den kraftiga ökningen av våldet i skolan. Åtgärderna som Johanna föreslår är bra. Satsningar på elevhälsa och att ge varje lärare tid att möta sina elever behövs.

Dock missar Johanna en mycket viktig del av pusslet. Min uppfattning är att det på många skolor råder en utbred normlöshet.

Enligt skollagen är det i regel bara skolans huvudman som kan fatta beslut om disciplinära åtgärder mot elever som använder våld. Huvudmannen representeras ofta av en jurist långt borta från skolans vardag som dessutom bakbinds av en mycket begränsad lagstiftning.

Resultatet av detta är att våldet oftast inte får några konsekvenser för förövaren.

För att illustrera detta med ett exempel kan jag berätta om en incident som ägde rum på min arbetsplats föregående termin. En elev i övre tonåren hade misshandlat två olika lärare vid två olika tillfällen. Skolan bokade ett möte med föräldrarna, men meddelade inga andra konsekvenser för eleven.

De drabbade lärarna förväntas undervisa eleven dagen efter som om inget har hänt. Andra elever ser förstås detta och drar slutsatsen att normala spelregler inte gäller på skolan.

På så sätt blir det inte konstigt att kalla någon för hora eller komma sent till en lektion – normerna förskjuts. Klimatet i skolan blir tuffare och framförallt drabbas andra elever.

Om mobbning förekommer finns det så klart många åtgärder som skolan kan sätta in. Om inget annat hjälper borde rektorn kunna ta beslut om att omplacera mobbaren. Det är i princip omöjligt i dagens skola. I stället får den som utsätts för mobbningen byta skola.

Givetvis hittas grunden till en trygg skola i positiva relationer mellan lärare och elever. Samtidigt måste skolan och rektorerna ges möjlighet att stänga av elever som missköter sig allvarligt upprepade gånger. Elever som blir avstängda borde erbjudas en ny chans genom en särskild skolenhet som kan hantera och hjälpa dessa elever.

Lärarförbundet borde driva på för en förändring av skollagen som ger lärare och rektorer utökade befogenheter.


Alexander Akterin, gymnasielärare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publisert:

LÄS VIDARE