Vi tar vårt ansvar för stockholmarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Slutreplik från Ewa Larsson (MP) om hemvändande IS-soldater

Lotta Edholm (FP) kritiserar Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism. Jag delar den stora upprördhet som finns i samhället om att människor som begått vidriga kriminella brott ännu ej lagförs i Sverige och hoppas att regering och riksdag ska se till att det blir verklighet. Det finns inga ord som beskriver det grymheter som nu sker i Syrien.

Men vi i Stockholm har också ett ansvar både gentemot stockholmarna och gentemot de människor som utsätts för IS terror. I det ansvaret ingår att i största möjliga mån förhindra att människor ansluter sig till de här grupperingarna. Att förhindra att stockholmare åker till Syrien. Att stoppa dem att åka igen. Att förhindra att man lockar med andra. Att se till att den som vill lämna de här grupperingarna också kan göra det.

Då är polisen och säkerhetspolisen självklara samarbetsparters. Men sociala myndigheter kan inte bara se på när unga människor rekryteras till terrororganisationer. Vår strategi är början på lokalt socialt ansvar där kunskapsbyggande och samarbete är nyckelord och Stockholms fjorton stadsdelarna är centrala aktörer. Kunskap kommer inhämtas både från civilsamhället och från exempelvis Århus som visat på mycket goda resultat att få stopp på extremistiskt islamistiska våldsbejakande personer, både vad avser att förhindra resa som att inkludera återvändare i samhället.

Jag ser också fram emot att nordiska huvudstäder kan inleda ett samarbete för att stoppa en mycket farlig samhällsutveckling. Att lämna människor som deltagit i strid och begått brott vind för våg i samhället är inte ett alternativ.

Det är tråkigt att Lotta Edholm väljer att lyfta frågor ur sitt sammanhang. Att säga att jobb och bostäder är viktiga pelare för delaktigheten i samhället är inte samma sak som att säga att Stockholm ska ge förtur till jobb och bostad.

Det är också en gåta hur det kan vara ”stötande” att jag som socialborgarråd inte skriver på näsan vad polis och rättsväsende ska göra utan håller mig till det som ingår i socialtjänstens befogenheter.

Ewa Larsson (MP),

socialborgarråd i Stockholm

Publicerad: