ÅSIKT

Mottagandet kan bli mer effektivt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Grön ungdom: Smärtsam uppgörelse – men alternativet var värre

Klara Lidman, Mårten Roslund och Carolina Bruseman, samtliga Grön Ungdom.

DEBATT. I dag presenteras resultatet av de migrationspolitiska förhandlingar som sedan en tid ägt rum mellan alla partier utom Sverigedemokraterna. Världen befinner sig i ett kritiskt läge; miljontals människor är på flykt undan krig och förföljelse, och en del av dessa lyckas ta sig till Sverige. I den här situationen är det bra att partierna försöker hitta lösningar över blockgränsen. När fler människor söker sig hit måste samhället svara med bättre beredskap – inte med högre murar.

Resultatet av förhandlingarna är allt annat än vad vi hade önskat. Grön Ungdom ser trots detta positivt på Miljöpartiets roll i förhandlingarna. Visserligen är det en svår prövning för ett parti att acceptera förslag som går tvärt emot den egna övertygelsen. Men en förhandling utan Miljöpartiet hade utan tvekan lett till en ännu mer restriktiv migrationspolitik. När alternativet är sämre realpolitik måste vi vara beredda att gå med på saker som är ideologiskt smärtsamma.

Tillfälliga uppehållstillstånd och strängare krav på anhöriginvandring är populistiska och dåligt fungerande förslag. De leder varken till att färre människor flyr från krig eller att de som anländer till Sverige snabbare får en plats i samhället. Kraven är exempel på symbolpolitik – inte på lösningar till dagens problem. Ett tungt ansvar vilar på de stora partierna och Kristdemokraterna för dessa restriktioner.

De som flyr till Sverige behöver bostäder, jobb och ett effektivt välkomnande. Det är konkreta utmaningar som kräver konkreta åtgärder. Vi presenterar ett urval av idéer.

Sverige lider av akut bostadsbrist. I det här läget måste vi slopa kravet om eget rum vid placeringar på så kallade HVB-hem, där bland annat ensamkommande flyktingbarn får boende.

Staten bör också se över möjligheterna att rikta särskilt stöd till kommuner som vill öppna nya boenden. En annan väg att gå är att frysa större delar av plan- och bygglagen. Tillfälliga bostäder måste upp snabbt; Socialtjänstlagens krav på tak över huvudet behöver gå före stelbenta byggregler.

Långa handläggningstider vid flyktingmottagande är ett enormt slöseri med resurser. Överenskommelsen har rätt ambition, men vi saknar förslag. Människor som flyr från kriget i Syrien beviljas nästan alltid permanent uppehållstillstånd. Här bör byråkratin slopas helt.

Ännu en metod är att förenkla regelsystemet, exempelvis genom att ersätta individprövning med mer generella schablonbelopp. Samtidigt behöver ett humant mottagande också ge utrymme för att bearbeta individuella upplevelser. Därför måste psykiatrins kapacitet att hantera trauman och posttraumatiskt stress hos flyktingar utökas.

För att människor som flyr till Sverige snabbare ska komma i arbete krävs en bättre validering av utbildning från ursprungslandet. Större utrymme för YA-jobb är en början. Men det krävs också nya, snabbare yrkesutbildningar för den som saknar tidigare studier att luta sig mot. Det kan till exempel röra sig om enklare jobb på restaurang och café, eller om att vara personlig assistent till någon som talar ens modersmål.

Mer resurser till språkundervisning är ytterligare ett förslag som sänker trösklarna till arbete. Det gröna svaret är inte snabbspår ut ur landet – det är snabbspår in på arbetsmarknaden.

Oron i omvärlden ställer ökade krav på Sveriges flyktingmottagande. Med effektiv politik kan vi minska byråkratin, stärka tillgången till bostäder och ge människor en verklig chans att snabbare komma i arbete. Så blir Sverige ett land som kan välkomna fler.

Carolina Bruseman

Klara Lidman

Mårten Roslund

Grön Ungdoms förbundsstyrelse

ARTIKELN HANDLAR OM