Debatt

Med privata aktörer kan kvaliteten öka

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Svensk Vård om familjehem

Dan Nilsson.

Författaren och socionomen Soleyman Ghasemiani lyfter fram viktiga perspektiv i sitt inlägg om brist på familjehem i Sverige.

Glädjande nog finns det ett helt batteri av bra förslag från den nyligen avslutande LVU-utredningen som ägnade delar av sitt första betänkande om just familjehemsfrågor. Bland annat med förslag om ökade krav och tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet m.m.

Det vi som branschorganisation saknar är en mer utvecklad tillsyn för att minimera risken för vanvård. Professionella utförare i social omsorg kan i detta vara en viktig aktör för att öka kvaliteten ytterligare och säkerställa att familjehem håller god standard. I dagarna lanserades också en helt ny tjänst, Allafamiljehem, som har som mål att samla alla familjehem i en sökmotor på nätet. Motsvarande tjänst finns avseende HVB-hem och LSS-verksamheter runt om i landet.

En fråga som Soleyman Ghasemiani inte tar upp är att den ersättning som ges till familjehem inte är pensionsgrundande. Barnet eller ungdomen ska leva under så normala familjeförhållanden som möjligt där de vuxna arbetar. Barn som har större behov än ett vanligt familjehem ska erbjudas andra omsorgsformer, exempelvis HVB eller kanske den kommande omsorgsformen stödboende. Men, det kan vara rimligt för regeringen att se över villkoren för ersättning till familjehemmen.

Glädjande nog har ett antal privata aktörer valt att professionalisera sin relation till familjehem vilket ger bättre villkor. Utvecklade villkor för familjehemmen och en utvecklad samverkan mellan familjehem, kommuner och företag i social omsorg kan mycket väl bidra till att tillgången på bra familjehem ökar.

Dan Nilsson

Förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

ARTIKELN HANDLAR OM