ÅSIKT

Ryska hbt-personer behöver vårt stöd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sören Juvas, Carin Jämtin, Urban Ahlin: Sverige ska vara en stark internationell röst för allas rätt att slippa våld och trakasserier för sin sexuella läggning

Situationen för hbt-personer i Ryssland har kommit i fokus när Stockholm Pride inleds. En ny rysk lag utgör ett av allt för många exempel på hur hbt-personers rättigheter förtrycks i världen och den utgör en del av den demokratiska tillbakagången i Ryssland.

Diskriminering, förtryck och övergrepp grundat på människors sexuella läggning förekommer över hela världen. I närmare åttio länder är samkönade sexuella relationer kriminaliserade och i flera länder förekommer dödsstraff. Människor riskerar att utsättas för våld, hot och trakasserier. Prideparader förbjuds och lagar som kringskär hbt-personers rättigheter antas.

Stockholm Pride handlar om demokrati, frihet och rätten för alla att få vara den man är och att få räknas som en del i det samhälle man tillhör, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. I Ryssland är den demokratiska utvecklingen oroande. Mötes- och organisationsfriheten har inskränkts. Journalister, oppositionspolitiker och mänskliga rättighetsförespråkare försöker verka i ett allt hårdare klimat. Organisationer måste registrera sig som ”utländska agenter”. Även specifik lagstiftning med udd mot hbt-rättigheter, lagen mot propaganda om homosexualitet eller vad man kallar icke-traditionella sexuella relationer, har antagits.

Denna utveckling är dessvärre inte en isolerad företeelse. Att marginalisera grupper, inskränka yttrandefriheten och åsidosätta mänskliga rättigheter sker i många delar av världen. Många länder har homofobin inskriven i lag genom förbud mot samkönade relationer och handlingar. Men intolerans och hat visar sig många gånger också genom våld mot hbtpersoner och försök att hindra manifestationer.

Hatet gör sig synligt. Det är därför viktigt att också uppmärksamma alla dem som står upp för tolerans och mänskliga rättigheter. Många gånger är deras arbete svårt och motståndet hårt. Och kampen för hbt-personers rättigheter behöver omvärldens stöd. Sverige måste alltid vara en stark röst i dessa frågor internationellt. Sverige ska driva frågorna i EU och i Europarådet men också i FN.

Carin Jämtin

Partisekreterare, Socialdemokraterna

Urban Ahlin

Utrikespolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Sören Juvas

Förbundsordförande, HBT-S