Debatt

Inför en nollvision för dödsolyckor på jobbet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ylva Johansson (S): Här är vårt 10-punktsprogram för en bättre arbetsmiljö

Ylva Johansson.
Ylva Johansson.

I morgon genomförs, på vårt initiativ, en extrainsatt debatt i riksdagen om arbetsmiljön. Även om de flesta trivs med sitt arbete så innebär jobbet också många påfrestningar – psykiska, såväl som fysiska. Utvecklingen går åt fel håll. Arbetsplatsolyckorna ökar för tredje året i rad och varje vecka går det så illa att en människa dör på sin arbetsplats. Sjukskrivningarna ökar i snabb takt och trots att 65 000 personer har utförsäkrats är sjuktalen tillbaka på samma nivåer som när regeringen skärpte reglerna 2008.

Regeringen Reinfeldt har strypt resurserna till arbetsmiljöarbetet genom att ta bort mer än en fjärdedel av arbetsmiljöinspektörerna och helt lägga ned Arbetslivsinstitutet som ansvarade för den viktiga arbetsmiljöforskningen. Otillräckliga resurser tvingar nu Arbetsmiljöverket att lägga ner kontor över hela landet. Nu föreslår regeringen att resurserna till företagshälsovården skall minskas från 345 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Det är svårt att inte tro att det finns ett samband mellan regeringens nedprioritering av arbetsmiljöarbetet och de ökande arbetsplatsolyckorna.

Arbetslivet, stoltheten i yrket och förmågan att försörja sig är mycket viktigt för de allra flesta. Ingen vill tvingas bort från jobbet i förtid och demografin talar för att vi framöver kommer att behöva arbeta fler år än i dag. Därför måste vi satsa stort på arbetsmiljön för ett hållbart arbetsliv. Man skall inte behöva bli utsliten eller skadad på jobbet och vi vill se en nollvision när det gäller dödsolyckor på jobbet.

I morgon när vi debatterar i riksdagen kommer vi att presentera ett tiopunktsprogram för bättre arbetsmiljö:

Öka anslagen till Arbetsmiljöverket så att fler inspektioner kan utföras. Regelverket ska prioritera nya arbetsmiljöproblem inom det moderna arbetslivet.

Precis som i trafiken behövs en nollvision för dödsolyckor. Ingen ska möta döden på jobbet i dagens Sverige.

Satsa stort på forskning om arbetsliv/arbetsmiljö och samla denna forskning i ett nationellt centrum.

Inventera förekomsten av hot och våld i arbetslivet och utveckla sätt att hindra mobbning och trakasserier.

Inför ett beställaransvar för att säkerställa god arbetsmiljö hos entreprenadföretagen.

Kartlägg och hitta strategier för att minska förekomsten av det obetalda övertidsarbetet.

För att öka allas delaktighet och inflytande i arbetet ska tillsvidareanställningar vara den huvudsakliga anställningsformen och rullande visstidsanställningar ska inte kunna staplas på varandra utan gräns. Heltidsarbete ska vara norm på hela arbetsmarknaden.

Stärk de regionala skyddsombuden genom statligt stöd till avancerad utbildning och ett vidgat uppdrag.

Inför en skyldighet för arbetsgivare att rapportera in alla tillbud och arbetsplatsolyckor.

Skapa en kvalitetssäkrad företagshälsovård som finns nära arbetsplatserna och där parterna har ett gemensamt inflytande och som alla arbetstagare på sikt har tillgång till.

Ylva Johansson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik