275 000 fler har ett jobb att gå till

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetsmarknadsministern: Oppositionen (s)itter fast i 90-talet

Jobb växer inte fram genom ett pennstreck i en Socialdemokratisk budget utan hos arbetsgivare som vågar anställa, menar arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).
Foto: LINA SIKSJÖ
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister.

275 000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006. Det är ett styrkebesked och visar att vår politik har effekt. Att minska utanförskapet var Alliansens främsta utmaning när vi vann valet 2006 och att fortsätta det arbetet är min främsta prioritering. Målet är full sysselsättning.

Jobben är en fråga som påverkar många. Både för att ett jobb ger trygghet och skapar frihet för var och en att forma sitt liv men också för att det ger en känsla av mening och sammanhang. Att fler jobbar är också avgörande för våra välfärdsambitioner när det gäller skola, sjukvård, äldreomsorg och pensioner inte minst. Därför är det glädjande att nya siffror från SCB visar att 275 000 fler har ett jobb att gå till jämfört med 2006. Det är 47 000 fler 2013 jämfört med 2012. Det är ett styrkebesked och visar att vår politik har effekt.

Vi är inte klara. Nu i januari öppnar regeringen tillsammans med parterna en helt ny väg in på arbetsmarknaden för att fler unga ska ha ett jobb att gå till. Genom YA-jobben lär sig unga jobbet på jobbet. Till sommaren möjliggör vi för äldre att skola om sig genom att höja åldern för studiestöd. Jag förväntar mig också att Arbetsförmedlingen avsevärt förbättrar sin förmåga att matcha den arbetssökande till jobb.

När arbetsmarknaden nu förbättras och jobben växer fram är det viktigt att fortsätta bedriva en jobbinriktad politik. Socialdemokraterna är kvar i gamla hjulspår från 90-talet. Från deras håll hör jag bara om förslag som ska administrera arbetslöshet. De förstår inte hur jobb växer till. Jobb växer inte fram genom ett pennstreck i en Socialdemokratisk budget utan hos arbetsgivare som har behov och vågar anställa.

Att arbetsmarknaden utvecklats starkt är inte en slump utan ett resultat av regeringens breda politik för fler jobb. Jobbskatteavdrag, lägre kostnader för att anställa, sänkt restaurangmoms, RUT- och ROT-avdrag är några av de reformer som har haft betydelse. Viktiga satsningar har också gjorts på företagande, utbildning, forskning och infrastruktur för att jobben ska växa till på sikt.

Men det finns kvar att göra. Vår exportberoende ekonomi påverkas av den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld. Dessutom tilltar konkurrensen från växande ekonomier. Fortfarande saknar många ett jobb att gå till och en stor del av dem som är arbetslösa utgörs av grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Här krävs fortsatta ansträngningar för att ge stöd tillbaka till arbete. Vi måste exempelvis vara tydliga mot unga att de behöver läsa klart sin gymnasieutbildning för att öka sina jobbchanser om de befinner sig utanför arbetsmarknaden. Därför har regeringen har gjort det möjligt för arbetslösa unga mellan 20 och 24 år att ta del av det högre studiebidraget för att kunna avsluta sina studier.

Valet 2014 är ett viktigt vägval. Regeringen arbetar för att jobben ska bli fler och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden så att jobben kommer fler till del.

Oppositionspartierna förespråkar tunga skattehöjningar på jobb och företagande samtidigt som de lovar att jobben ska bli fler – en ekvation som inte går ihop. De förespråkar också en platspolitik före en jobbpolitik. Det är inte en politik som sätter jobben främst. Det är en politik som leder till ökat utanförskap.

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadsminister

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Politik