Vi har inte råd med fortsatt krig i Syrien

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2014-01-22 | Publicerad 2014-01-21

Carl Bildt (M): Omvärlden måste hjälpa landet till fred och stabilitet

Carl Bildt.

I dag inleds förhoppningsvis fredskonferensen om Syrien i schweiziska Montreux. Den syriska regimen och företrädare för oppositionen har äntligen gått med på att sätta sig i samma rum. Samtalen ska senare fortsätta i Genève under ledning av Lakhdar Brahimi, FN:s och Arabförbundets medlare i konflikten. Förhoppningsvis kan de stridande parterna inleda en process som avslutar den katastrof som under snart tre år har plågat landet.

Detta är nu det enda riktiga. Vapenkraft och mer våld kommer aldrig leda fram till en hållbar lösning på konflikten. Det kan bara ske när parterna börjar prata med varandra och så småningom når fram till en överenskommelse.

Ingen underskattar hur lång och svår vägen dit är. Utmaningarna är enorma. Det kommer att krävas politiskt mod, kompromissvilja och målmedvetenhet. Men förhandlingarna som inleds i dag är ett viktigt och hoppfullt steg.

Även Sverige kommer att medverka vid fredskonferensens inledning. Vi har bjudits in av FN tillsammans med ett antal andra stater och organisationer som också har varit del i ansträngningarna att få ett slut på konflikten.

Varken Syrien eller omvärlden har råd att misslyckas. Konflikten i Syrien är en av vår tids största humanitära katastrofer och den måste få ett slut omedelbart. Av rent humanitära skäl har vi i omvärlden ett ansvar att göra vad vi kan för freden.

Hittills har konflikten krävt minst 130 000 dödsoffer. Hundratusentals människor har skadats. Miljoner människor beräknas befinna sig på flykt inom och utanför landet. Många av de dödade, skadade och fördrivna är kvinnor och barn.

Problemen förvärras av att de humanitära aktörerna i landet utsätts för stora risker och inte når fram. Konfliktens parter måste omedelbart ge tillträde för denna hjälp.

Grannländerna har burit en enorm börda genom att ta emot mer än två miljoner syriska flyktingar. Libanon, som har fyra miljoner invånare spridda på en yta motsvarande Skånes, har tagit emot ungefär en miljon människor. Olika religiösa och kulturella grupper ska nu samexistera på platser där det redan tidigare rådde stora religiösa, politiska och ekonomiska motsättningar. Det är bara en av flera illustrationer som visar hur hela regionens redan bräckliga stabilitet riskerar att definitivt sättas ur spel.

Detta är ytterligare en anledning för Sverige och omvärlden att fokusera ansträngningar för att bidra till en fred. Vi har allt att förlora på ytterligare instabilitet i det europeiska närområde som Mellanöstern utgör.

Sverige har därför sedan krisen började gett över 700 miljoner kronor i humanitärt stöd. För en vecka sedan utlovade vi ytterligare cirka 230 miljoner kronor. Vi har upplåtit svenska laboratorier för analysen av proverna efter den misstänkta kemvapenanvändningen i augusti, och vi har bidragit till FN och OPCW med flygtransportstöd för förstöringen av kemvapnen. I dagsläget har vi också tagit emot nästan 25 000 asylsökanden och fattat beslut som möjliggör familjeåterföreningar. Detta gör Sverige till den största mottagaren av syriska asylsökande inom EU. Vi uppmanar andra länder att följa detta exempel.

Vi kommer också fortsätta att ge stöd med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors deltagande samt återuppbyggnad i områden som inte kontrolleras av den syriska regeringen.

Men de kraftigaste ansträngningarna måste givetvis komma från de stridande parterna. De måste börja vägen mot fred och ett demokratiskt, fritt och stabilt Syrien. Vägen dit är lång. Men den kan påbörjas redan i dag. Omvärlden har ett ansvar att hjälpa till för att nå dit.

Carl Bildt