En trygg förlossning kan bli verklighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet: Utbilda fler barnmorskor och starta gravidakut

En barnmorska per gravid vill Miljöpartiet införa
En barnmorska per gravid vill Miljöpartiet införa

Krisen i förlossningsvården är inte oväntad. Det är de årliga nedskärningarna på sjukhusen som nu tar ut sin rätt, och som flera partier står bakom. Istället för lösningar på de utmaningar hälso- och sjukvården står inför, ligger fokus på att spara pengar. Miljöpartiet vill istället satsa på förlossningsvården så att den möter människors behov, och ta det politiska ansvar som den moderatledda alliansens gång på gång frånsäger sig.

I dialog med mödravårdscentraler, barnmorskor och föräldrar har vi fått ta del av viktiga synpunkter kring hur arbetet i förlossningsvården kan förbättras. Därför föreslår vi följande tre åtgärder: öppna en särskild telefonrådgivning och särskild akutmottagning för gravida, skapa fler utbildningsplatser och betald specialistutbildning och inför en barnmorska till varje födande kvinna.

Trycket på förlossningsavdelningarna är hårt. Utöver kvinnor som ska föda, tillkommer också övriga telefonsamtal och besök. För att avlasta vill vi införa särskild sjukvårdsrådgivning och akutmottagning för gravida, bemannad med erfarna barnmorskor.

Det kommer att vara brist på barnmorskor, liksom andra specialistutbildade sjuksköterskor under lång tid framöver om inget görs. Därför föreslår vi fler utbildningsplatser och bättreförmånliga villkor för de som väljer att specialistutbilda sig.

Vi vill också införa en trygghetsgaranti genom en barnmorska till varje födande kvinna. Det låter som en utopi i Sverige, men en sådan finns och och fungerar i Danmark. Här hemma är inte ovanligt att varje barnmorska har både två och tre födslar på gång samtidigt. Det ger en stressig arbetsmiljö och en otrygg förlossning för kvinnorna som föder barn. Förlossningsvården blir mer medicinskt säker med en barnmorska per kvinna i förlossningens slutskede.

Vårt besked är tydligt. Det är inte barnmorskorna som ska lösa personal- och platsbrist. Det är ett politiskt ansvar att förebygga, förekomma och se till att rätt resurser finns. Och att lyssna. En trygg förlossningsvård kan bli verklighet.

Vi har pratat direkt med flera mödravårdscentraler i Stockholmregionen. Så många som 16 av 17 tillfrågade mottagningar uppger att blivande föräldrar känner stor oro inför platsbrist när det är dags att föda. Barnmorskor vi har kontakt med uppger att föräldrarna visar större oro nu jämfört med tidigare, och mer och mer tid vid besöken går åt till att lyssna och lugna. Men varför har inte Fillippa Reinfeldt (M) och den moderatledda alliansen, varken i landstinget eller i riksdagen lyssnat? Vi har ett Barnmorskeuppror sedan ett år tillbaka. Varför har detta ignorerats?

Barnmorskorna gör ett viktigt arbete, med sin egen hälsa som insats. Det saknas tid för kunskapsinhämtning, återhämtning, toalettbesök och matraster. Övertid är mer regel än undantag. Och under sommaren kallas personalen in för extrapass. Vi förstår att många väljer att arbeta deltid!

Människor ska kunna lita på förlossningsvården. Att mötas av personal som har tid och utrymme för att kunna ge bästa möjliga trygghet. Vi ser fram emot att kunna genomföra samtliga förändringar inom förlossningsvården vid en majoritet efter valet 2014.

                                                                                  Helene Öberg(MP)

Publisert: