Publicerad:
Uppdaterad:

Så blir hemtjänsten bättre för våra äldre

Socialdemokraterna: Alla ska ha rätt till en fast omsorgskontakt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I Sverige ska vi ha en trygg ålderdom. Det ska vara ordning och reda i hemtjänsten. I Sverige finns idag ungefär två miljoner äldre över 65 år. Det är en växande grupp allt friskare och piggare medborgare.

Kontakt med sjukvård och äldreomsorg kommer för de flesta allt senare och man behåller allt längre förmågan att organisera och styra över sitt eget liv.

Många äldre upplever dock att de inte har kontroll över sin omsorg. Det upplevs som otryggt att ha olika kontaktpersoner, att inte alltid veta på vilka tider och under vilka förutsättningar som man kommer att få stöd eller om information går förlorad längs vägen.

Här måste hemtjänsten bli bättre och tryggare.

Många äldre upplever att de får träffa allt för många och olika personer för att få hjälp med det de behöver. Det måste ändras, hemtjänsten måste bli bättre och tryggare, skriver debattörerna.
Foto: Sara Winsnes
Många äldre upplever att de får träffa allt för många och olika personer för att få hjälp med det de behöver. Det måste ändras, hemtjänsten måste bli bättre och tryggare, skriver debattörerna.

Ett sätt att skapa en ökad förutsägbarhet och struktur är att varje äldre med hemtjänst tilldelas en fast omsorgskontakt.

En liknande ordning finns redan i en del kommuner men är något som behöver utvecklas och införas på fler håll. En eller ett par personer i hemtjänstteamet har då ett utpekat och definierat ansvar för omsorgen så att äldre och deras anhöriga alltid vet vem de ska kontakta. Omsorgskontakten har ansvar för endast ett begränsat antal äldre och finnas lätt tillgänglig.

Så funkar det i de delar av svensk äldreomsorg där det funkar som bäst och så borde det vara för alla Sveriges äldre.

För de flesta äldre ökar behoven av stöd och hjälp först när man kommit en bit över 80 år. Många får då hjälp av den kommunala äldreomsorgen, först genom hemtjänst och senare ofta också i form av ett anpassat boende.

Eftersom gruppen äldre 80+ växer kraftigt innebär det också att äldreomsorgen kommer att behöva byggas ut och moderniseras för att möta de växande behoven. 

De kommande åren kommer vi bli 300 000 fler äldre. Det innebär att fler behöver anställas i hemtjänsten och nya äldreboenden behöver byggas i hela landet. Det här är en av de viktigaste uppgifterna vi har framför oss, stora investeringarna i ett tryggare samhälle är nödvändiga. Det måste gå före stora skattesänkningar.

Trygghet för våra äldre är avgörande för ett samhälle som håller ihop. Idag har många äldre med hemtjänst för många olika personer från hemtjänsten som besöker varje dag. Den reform vi nu presenterar kommer att bidra till högre kontinuitet i hemtjänsten och ökad trygghet för våra äldre. 

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle med bättre välfärd och ett tryggare Sverige. De personer som byggt vårt land ska ha det bra, det ska vara tryggt att bli gammal. Därför går vi till val på att införa en fast omsorgskontakt.


Magdalena Andersson, finansminister (S)
Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Lena Micko, Gruppledare (S) i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
Publicerad: