Debatt

Urvattna inte Pridefestivalen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Nätverket Ofog: Vapenlobbyn försöker infiltrera hbt-rörelsen

Pride är politiskt och det är ett ställningstagande vilka som får medverka och inte. Därför behöver vi diskutera de politiska aspekterna i Hbtq-frågor och Pridefestivaler.

I paraden under Stockholm Pride 2011 deltog Försvarsmakten vars deltagare bar uniform och var således representanter för militären. Försvarsmakten deltar i krig och bidrar till militarisering som minskar utrymmet för oliktänkande och medborgerliga rättigheter. Hbtq-personer är en av de grupper som drabbas hårdast i ett klimat av våld, militarism och repression.

Ofog är ett icke-våldsligt antimilitaristiskt nätverk som arbetar för fred med fredliga metoder, genom opinionsbildning, folkbildning, aktivt icke-våld, civil olydnad och andra former av fredlig direkt aktion. Försvarsmaktens deltagande i Prideparaden hindrar personer från att delta i paraden, deras blotta närvaro i uniform gör att koppling till krig blir synbart uppenbar och personer traumatiserade av krig utesluts därmed från paraddeltagande.

Vi anser att en myndighet som baserar sin verksamhet på att kränka mänskliga rättigheter inte bör delta i en Prideparad och därför störde det antimilitaristiska nätverket Ofog Försvarsmaktens deltagande i paraden förra året.

Tobias Brandel i dagens SvD och Madeleine Sjöstedt (FP) pekar på Ofog som ett hot mot säkerheten under Pride trots att det över hela världen är militären, inklusive svenska Försvarsmakten, som hotar civilbefolknings säkerhet.

Diskussionen som har blossat upp nu handlar om säkerheten under en filmvisning på Pride som vapenlobbyorganisationen JKL har anmält som programpunkt. Ofog vet inget om den film som ska visas och vi har inte heller uttalat oss om denna.

Vad vi vet är att JKL har haft BAE, europas största militärindustri, som kund, samt Kockums AB, som tillverkar militära fartyg. Att JKL har anmält en programpunkt är i sig högst anmärkningsvärt – vad är deras intresse i att medverka i Pride? Hur ställer sig Pride till att en vapenlobbyorganisation medverkar i festivalen?

Att på ett fredligt sätt diskutera innehållet i Pride vore önskvärt och borde inte ses som ett hot mot säkerheten. Att däremot tysta ned ifrågasättandet av vapenlobbyns deltagande i Pride vore ett hot mot den öppenhet som Pride verkar för.

Militarism, som är den ideologi som försvarsmakten baserar sin verksamhet på, bygger på föreställningar om maskulinitet som kraftfull och agressiv och femininitet som ödmjuk och passiv vilket reproducerar rådande normer om kön som försvårar för hbtq-personer att leva öppna och fria liv. Ofog välkomnar en fortsatt diskussion om de politiska aspekterna i pridefestivaler för att kunna synliggöra kopplingen mellan militarism och hbtq-frågor.

Cattis Laska

Kristina Johansson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt