ÅSIKT

En ”Grexit” skulle slå mot de svenska jobben

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik Grekland

Det är positivt att Olof Sjöström (AB 19/7) även lyfter fram de starka sidorna i den grekiska ekonomin, en analytisk balans som många saknar. Trots att ­varken statsapparaten eller skatte­systemet fungerar är ­läget inte nattsvart. Det finns vitala delar i både privat och offentlig sektor att bygga ett hållbart reform- och återhämtningsprogram på.

Samtidigt ser vi klara problem i det resonemang som får Sjöström att förespråka ett grekiskt euro-utträde. Dels underskattar han de väldiga påfrestningar som ett valutabyte skulle ge.

Kapitalflykt, omfattande rättsliga tvister och ett förtroenderas i hela betalningssystemet är tunga minusposter som inte på långa vägar skulle uppvägas av de positiva effekterna av en lägre värderad ny valuta. Valuta­osäkerheten skulle ju heller ­inte bidra till, ­utan snarare allvarligt störa den radikala renovering av statsapparat och skattesystem som ovillkorligen måste genomföras.

Dels underskattar han spridningsriskerna. En ”Grexit” skulle inte bara ge högst kännbara förluster för alla EU-aktörer med ­exponeringar mot Grekland. Den skulle även sända ut svallvågor av osäkerhet över valutasamarbetet och finansmarknaden. Ingen vet hur farliga vågorna skulle bli, men det går inte att utesluta en ny finanskris. Det skulle i så fall slå stenhårt även mot de svenska jobben.

Det bästa alternativet för ­både Grekland och övriga Europa är därför inte ett utträde, utan ett realistiskt och långsiktigt program för att få den grekiska ekonomin på fötter igen.

Göran Färm och Olle Ludvigsson

Europaparlamentariker (S)